HITNE PROMJENE ZBOG ŠTRAJKA: Maturante čekaju nova pravila, a neki će se ispiti pisati prije kraja školske godine

Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javnu raspravu izmjene Pravilnika o polaganju državne mature kojima se propisuje da je “u izvanrednim situacijama” moguće da resorni ministar svojom odlukom propiše polaganje državne mature iz izbornih predmeta te dijelova obveznih ispita državne mature i prije nego što završi nastavna godina i obradi se potrebno gradivo, javlja Jutarnji list.

Trajanje javne rasprave iznimno je kratko – do nedjelje 15. prosinca, a izmjene će stupiti na snagu osam dana od objave u Narodnim novinama, što znači da će se izmjene primjenjivati već ove školske godine, odnosno na sadašnje maturante.

Nije precizno objašnjeno na koje se točno “izvanredne situacije” u Pravilniku misli, no nema sumnje da se među njih ubraja i duži gubitak nastave, poput onog tijekom štrajka u školama koji je trajao 36 radnih dana.

Prvi ispiti državne mature, oni iz jezika nacionalnih manjina, trebali su se održati 1. lipnja. Maturantima je školska godina trebala završiti 22. svibnja, ali zbog nadoknada nastave većini će se vjerojatno produljiti do 29. svibnja; što znači da bi maturantima u petak završila nastava, a već bi u ponedjeljak polagali državnu maturu.

No, budući da su pitanja za maturu već gotova i zapečaćena, postavlja se pitanje što će biti s gradivom iz tih predmeta koje maturanti do termina polaganja ispita možda neće stići obraditi. Kada će se, sukladno novom Pravilniku, točno polagati koji predmet, još uvijek nije poznato. Novi Kalendar provedbe tek će se donijeti.

“Napominjemo kako se državna matura u svojim počecima polagala upravo na ovakav način, odnosno dio ispita polagao se prije završetka nastavne godine. Nakon što se stvore pravni preduvjeti za izmjenu Kalendara polaganja državne mature, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja poslat će Ministarstvu prijedlog novog Kalendara. Nakon toga ćemo moći dati više detalja oko konkretnih ispita čiji se termini pomiču. Rok završetka državne mature neće se pomicati, dakle upisi na visoka učilišta ostaju kako je planirano”, odgovorili su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Već se ranije špekuliralo da bi se esej iz hrvatskog jezika, koji ove godine neće imati bodovni prag, mogao pisati ranije, a Jutarnji neslužbeno doznaje da će se prije kraja nastavne godine gotovo sigurno polagati ispiti iz predmeta koje su gimnazijalci odslušali već u trećem razredu, poput sociologije.

Komentari