OBITELJSKI LIJEČNICI OPET KRIVI ZA SVE: Ili će lagati pacijentima, ili će dati skuplji lijek i dobiti kaznu od HZZO-a

www.ashams.com

Odluke HZZO-a njačešće se prelamaju preko njihovih leđa.

Zbog nove porezne reforme lijekovi će poskupiti jer će se njome ukinuti najniža stopa PDV-a, a ponovo će mnogi krivnju zbog toga svaljivati na obiteljske liječnike.

Oni su, barem što se tiče HZZO-a, krivi za gotovo sve, bilo da se radilo o lažnim bolovanjima ili skupim lijekovima. Prema njihovom mjerilu obiteljski liječnici izdaju skuplje lijekove pacijentima koji na njih nemaju pravo, a zbog toga su izdali 795 opomena i naplata prema obiteljskim liječnicima.

“Prava pacijenata u Hrvatskoj nisu isto što i prava osiguranika, s time da HZZO nikada nije javno dao svojim osiguranicima u ugovoru što pacijent ima pravo dobiti, a što ne. I onda su vam u tako nejasnim kriterijima liječnici obiteljske medicine stavljeni kao “čuvari HZZO-a”, govori dr. Vikica Krolo, liječnica obiteljske medicine i predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM).

Laži ne mogu izbjeći

Doktorica Krolo objasnila je i kako su to obiteljski liječnici “čuvari HZZO-a”.

“Tako što bolnički liječnici, koji su također ugovorni liječnici HZZO-a, preko bolnica u kojima rade, smatraju kako pacijente trebaju liječiti prema smjernicama medicinske struke i oni prepisuju lijekove svojim pacijentima bez obzira na pravila HZZO-a. Pa valjda liječnik bolje od HZZO-a zna koji lijek pacijentu treba prepisati.

Bolničkog specijalista ne zanima što HZZO dopušta, a što ne. Kada pacijent obavi pregled kod bolničkog specijalista, s tim nalazom, u kojemu je preporuka bolničkog specijalista za neki lijek, dođe iz bolnice kod mene kao liječnika obiteljske medicine. Tada ja kao obiteljski liječnik moram provjeriti odgovara li taj lijek uvjetima koje propisuje HZZO“, kazuje dr. Krolo.

Dva slučaja prepisivanja lijekova

“Prvi slučaj je da bolnički liječnik prepisuje neki lijek za dijagnozu po kojoj ga HZZO ne priznaje. I sada se ja kao liječnik obiteljske medicine nalazim u dilemi. Hoću li pacijentu dati ili uskratiti lijek koji mu je za spavanje i smirenje (antipsihotik) prepisao psihijatar, ali uz naznaku u nalazu da taj pacijent nema psihozu.

Tada mi obiteljski liječnici, da bismo ispoštovali nalog bolničkog specijalista, moramo ili lagati pa napisati da pacijent ima dijagnozu koju zapravo nema, a za taj lijek je traži HZZO, ili moramo pacijentu lijek uskratiti. I onda dolazimo u sukob ili s HZZO-om, ili s bolničkim kolegom, ili s pacijentom. Ako postupimo krivo, HZZO na naš teret nadoknađuje štetu, a šteta se nadoknađuje u cijeni lijekova koje sam, po njihovu mišljenju, ja propisala, a nisam smjela“, govori dr. Krolo, za Slobodnu Dalmaciju. 

Kutije bi trebali prebrojati

U drugom slučaju radi se o lijekovima koji se mogu prepisati samo na određeni period. 

“Imate lijekove koje na recept možete napisati samo određeni broj mjeseci. Ako prepišete više kutija lijekova nego što je predviđeno po mjeri HZZO-a, a lijek je i dalje pacijentu prijeko potreban, ponovno liječnik obiteljske medicine plaća svaku kutiju viška koju je izdao.

Ovaj drugi slučaj se dogodio, bit ću slobodna ustvrditi, svim liječnicima obiteljske medicine u Splitu. Morala sam HZZO-u platiti 800 kuna jer sam u žurbi pacijentu napisala više kutija lijekova. Mi obiteljski liječnici, koji dnevno imamo više od sto pacijenata, ne možemo još brojiti i kutije lijekova koje izdajemo!”, zaključila je dr. Vikica Krolo.

Komentari