Holding uvodi novi sustav naplate ovrha i mijenja cjenik Tržnica Zagreb, ali ne žele to nazvati poskupljenjem

Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Grupa Zagrebački holding objavila je u petak rezultate poslovanja za 2021. godinu. Zarada u prošloj godini, prije kamata, poreza i amortizacije (engl. EBITDA) iznosi 230 milijuna kuna i za 77 milijuna kuna je viša u odnosu na 2020. godinu, prije ispravaka jednokratnih stavaka za 2020. i 2021. godinu. Porast EBITDA-e znači da je vidljiv oporavak i da je trend poslovanja preokrenut u pozitivnom smjeru.

No ukupni ostvareni rezultat Grupe za 2021. godinu, s uključenim ispravcima i jednokratnim stavkama, iznosi 794 milijuna kuna gubitka, što je za 325 milijuna kuna više od 2020. godine. Prihodi za 2021. godinu iznose 4.026 milijuna kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 4.731 milijuna kuna, poručili su ih Holdinga.

Cijena plina utjecala na rezultat

Kako pojašnjavaju u Holdingu, na ostvareni rezultat značajno su utjecale makroekonomske promjene, prvenstveno značajna promjena cijene plina. Dodatno, na rezultat poslovanja su utjecale i rezervacije za otpremnine radnika koji će biti utvrđeni kao višak, te preispitivanje razine nadoknadive vrijednosti imovine i adekvatnosti obveza te poslovnih modela Grupe.

Kao rezultat prethodno navedenog preispitivanja, jednokratno su uvećani troškovi poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 523 milijuna kuna te u iznosu od 182 milijuna kuna za 2020. godinu.

Preokrenuti višegodišnji negativni trendovi

Tijekom 2021. godine Grupa je smanjila potraživanja od kupaca i povezanih osoba za 213 milijuna kuna te otplatila 347 milijuna kuna prema financijskim institucijama po osnovi primljenih zajmova i financijskog leasinga. Grupa je tijekom 2021. godine imala smanjene investicijske aktivnosti uslijed ograničenih financijskih resursa, te je ostvareno 288 milijuna kuna investicija, što je za 197 milijuna kuna manje u usporedbi sa 2020. godinom.

Sveukupno gledano, unatoč negativnom poslovnom rezultatu, analiza rezultata pokazuje da su preokrenuti višegodišnji negativni trendovi u poslovanju te da aktivnosti i mjere započete u drugoj polovici prošle godine vode ka ostvarenju ambicioznih ciljeva koje Grupa planira doseći već u ovoj poslovnoj godini.

Pandemija uzrokovala negativna inflatorna kretanja

Kako dodatno pojašnjavaju u Holdingu, poslovanje Grupe, koju čini 12 podružnica, pet povezanih društava i ustanova, u 2021. godini obilježili su brojni izazovi, kako vanjski tako i unutarnji. Negativni efekti pandemije odrazili su se na lance opskrbe što je zajedno s poremećajima na globalnom tržištu utjecalo na negativna inflatorna kretanje te posljedično na porast troškova energenata, uz generalni rast troškova nabave roba i usluga u drugom dijelu 2021. godine.

Najznačajnije unutarnje promjene odnose se na strukturu upravljanja. Uz dvije promjene u samoj Upravi društva Zagrebački holding d.o.o., krajem trećeg kvartala pokrenute su i promjene na razini podružnica i povezanih društava te su temeljem provedenih javnih natječaja odabrani direktori povezanih društava i voditelji ključnih podružnica.

Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Zatečena akumulirana visoka razina duga uz nisku profitabilnost zahtijevala je hitne mjere kako bi se stabiliziralo poslovanje i osigurala dugoročna održivost te rast i razvoj. S tim ciljem, Uprava društva Zagrebački holding koja je preuzela upravljanje u drugoj polovici godine, pokrenula je proces restrukturiranja koji na razini Grupe obuhvaća statusne promjene, ali i „rezove“ koji su nužni kako bi se organizacija transformirala u agilnu organizaciju te samim time povećala njezina učinkovitost, ističu u Holdingu.

Stavka za otpremnine povećana za 138 milijuna kuna

Najznačajnije promjene u financijskom položaju društva odnose se na smanjenje materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 105 milijuna kuna uslijed smanjenih investicijskih aktivnosti tijekom 2020. i 2021. godine, smanjenje dugoročnih i kratkoročnih potraživanja i danih zajmova u iznosu od 485 milijuna kuna što je posljedica umanjenja vrijednosti istih i naplate od strane povezanih osoba.

U strukturi obveza kratkoročni i dugoročni zajmovi financijskim institucijama i financijski najam smanjeni su za 347 milijuna kuna po osnovi otplate istih, dok su obveze prema dobavljačima povećane za 75 milijuna kuna. Bitnu stavku promjena razine obveza čine i rezerviranja koja su povećana u odnosu na 2020. godinu s osnove rezerviranja za otpremnine zaposlenima za 138 milijuna kuna, slijedom Odluke Uprave Društva o pokretanju programa zbrinjavanja viška zaposlenih te rezerviranja 203 milijuna kuna za štetne ugovore po osnovi plinskog segmenta poslovanja.

U planu komercijalizacija i prodaja neoperativne imovine

Stabilizacija poslovanja podružnica i povezanih društava planira se ostvariti nizom mjera podizanja efikasnosti koje uključuju smanjenje broja administrativnog osoblja, komercijalizaciju i prodaju neoperativne imovine, uspostavljanje efikasnijeg sustava kontrole naplate te usklađenje cijena usluga u tržišnim djelatnostima, poput najma komercijalnih objekata.

Foto: Cropix/ Ilustracija

Nadalje, proširenjem postojećih usluga i digitalizacijom poslovanja planira se dodatno smanjiti troškove, a istovremeno povećati kvaliteta i dostupnost usluga građanima.

Dodatno, donošenjem novog Zakona o gospodarenju otpadom u srpnju 2021. godine, iznova se definira gospodarenje otpadom i provedba javne usluge te se stječu uvjeti za uspostavu novog sustava naplate javne usluge u narednom razdoblju, što bi se trebalo pozitivno odraziti i na daljnji rast prihoda u ovom segmentu poslovanja.

Novi cjenik Tržnica Zagreb i sustav naplate ovrha

Što se pak poskupljenja različitih komunalnih i komercijalnih usluga tiče, uz već poznato uvođenje novog modela naplate otpada, izgledno će biti, kažu Holdingu, usklađivanje cijena Tržnica Zagreb, koje se nisu mijenjale od 2007. Primjerice, mjesečna rezervacija nenatkrivene klupe stoji 109,11, što je, smatraju u Tomaševićevoj upravi Holdinga na čelu s Ivanom Novakovićem, daleko ispod tržišne cijene.

U upravi izbjegavaju koristiti riječ poskupljenje kad je u pitanju promjena cijena, već napominju da je riječ o korekciji, odnosno usklađivanju, budući da su neke cijene usluga dosad bile previsoke, a druge pak preniske.

Foto: Zagreb.info

Zaključno, podsjetimo kako je Holding dosad imao praksu suradnje s odvjetničkim uredima izvan sustava i pored vlastite pravne službe, kad su u pitanju ovrhe nad građanima, konkretno – surađivao je s uredom Hanžeković. Doznaje se kako se u Holdingu trenutno radi na novom sustavu e-ovrhe, kako bi se ubuduće smanjilo troškove naplate ovrhe građanima.

Komentari