Brojne investicije, nova radna mjesta i veliki korak za Hrvatsku: Osnovano Hrvatsko udruženje zdravstvenog turizma

Ovog tjedna osnovana je nacionalna udruga zdravstvenog turizma pod nazivom Hrvatsko udruženje zdravstvenog turizma. Osnivači su renomirane institucije i organizacije te pojedinci koji ostvaruju značajne rezultate više desetaka godina u području zdravstva, turizma i održivog razvoja koji su do sada djelovali odvojeno kroz regionalne klastere i bez veće koordinacije i sinergije. Za predsjednika HUZT izabran je dr. Miljenko Bura, a za prvog dopredsjednika dr. Denis Kovačić. Obojica su bivši pomoćnici ministra zdravlja zaduženi za zdravstveni turizam u dvije različite vlade. Među osnivačima nacionalnog udruženja je i prim. dr. Vlasta Brozičević koja je više od 30 godina predvodnik zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, a njezine Terme Selce postale su destinacija za brojne svjetske sportske veličine, poput Ivana Rakitića, koje su u profesionalnoj karijeri trebale njezinu medicinsku pomoć i ekspertizu. Doktorica Brozičević će se posebno posvetiti edukaciji i prenošenju bogatog iskustva članicama i pojedincima koji tek ulaze u područje zdravstvenog turizma.

„Već u narednim danima i mjesecima udruženje počinje s aktivnostima, posebno  u pripremi projekata za sufinanciranje iz EU fondova, što je do sada u području zdravstvenog turizma bilo zanemareno, a u sljedećem financijskom razdoblju od 2021. do 2027. bi trebalo postaviti kao jedan od strateških pravaca razvoja koji može apsorbirati značajna europska sredstva i potaknuti strane investicije u tom obliku turizma visokih dodanih vrijednosti i velikih mogućnosti za zapošljavanje radne snage visokih kvalifikacija. To je ujedno način kako brže zaustaviti odljev najkvalitetnijeg zdravstvenog kadra u inozemstvo.“ – poručio je predsjednik HUZT dr. Miljenko Bura.

Ciljevi ovog udruženja su brojni i značajni, prije svega za ubrzaniji razvoj zdravstvenog turizma Republike Hrvatske kroz organizirano pristupanje novim tržištima sa ponudom najkvalitetnijih medicinskih usluga i tretmana , ali i kroz ukupnu ponudu destinacije zdravlja i termalnih resursa na kontinentu. Povezujući razvoj zdravstvenog turizma sa  ruralnim  razvojem i proizvodnjom  organske hrane kroz uključivanje u HUZT  klastera koji su nosioci te proizvodnje, dugoročno bi se iskoristio resurs zdrave hrane i sinergijsko povezivanje s nosiocima usluga u zdravstvenom turizmu i usluga pružanja smještaja te pripreme i usluživanja zdrave hrane. Zatim, udruženje će se zalagati za pozicioniranje i brendiranje članova HUZT na međunarodnom tržištu ujedinjenim marketinškim naporima i aktivnostima, uz suradnju sa srodnim organizacijama i institucijama koje podržavaju iste ciljeve.

Uz to, provodit će se aktivnosti poticanja stalnog i organiziranog stručnog usavršavanja članova HUZT i drugih osoba od značaja za djelovanje HUZT u usvajanju novih vještina neophodnih za kvalitetnu brigu o klijentima koji dolaze zbog zdravstvenih usluga iz dalekih zemalja te organiziranje konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova od značaja za djelovanje HUZT. Važna je i optimizacija poslovanja članova HUZT kroz proces objedinjene nabave, zajedničko istraživanje i razvoj te međunarodno akreditiranje i standardizacija poslovanja članova HUZT što će doprinijeti brendiranju Hrvatske kao destinacije zdravstvenog turizma.

Komentari