Novost u zdravstvu: Saznajte što je ‘zubna putovnica’ i tko će ju morati imati

FOTO: Flickr

Jedinstven obrazac za sve.

Jedinstveni obrazac dentalnog statusa “Zubna putovnica” je pilot projekt koji provodi Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstvo osiguranje, Nastavni zavodi za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Grada Zagreba, Zavodi za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Hrvatskom komorom dentalne medicine.

U proljeće ove godine školska medicina započinje s redovitim sistematskim pregledima djece prije upisa u osnovnu školu čiji sastavni dio je i pregled kod doktora dentalne medicine. Pri sistematskom pregledu za upis u osnovnu školu školskom je liječniku neophodno donijeti tzv. “potvrdu doktora dentalne medicine”, no sadržaj i oblik tih potvrda razlikuju se diljem Hrvatske. To je dovelo do izrade jedinstvenog obrasca pod nazivom “Zubna putovnica”.

Cilj projekta je unaprijediti oralno zdravlje djece prije upisa u prvi razred osnovne škole na način da pregled ne bude samo izdavanje tzv. “potvrde doktora dentalne medicine”. Upis u osnovnu školu u visokom postotku je razlog prvog dolaska djeteta na pregled doktoru dentalne medicine. Putem „Zubne putovnice“ taj pregled postaje prilika za bolje upoznavanje roditelja i djeteta s doktorom dentalne medicine, početak sanacije i dogovor oko kontrolnog pregleda u cilju stjecanje navike redovitih posjeta doktoru dentalne medicine.


U želji da se projektom obuhvati još jedna generacija učenika osim onih koji će pohađati prvi razred osnovne škole, početkom školske 2016./2017. godine projekt se počeo provoditi i kod učenika šestih razreda osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Kod poziva na cijepljenje protiv hepatitisa B od školskog liječnika učenici 6. Razreda osnovne škole dobili su obrazac „Zubna putovnica“ za pregled kod doktora dentalne medicine.

Rezultati provedenih aktivnosti će se primijeniti u svrhu identificiranja problema u ostvarivanju prava djece na dentalnu zdravstvenu zaštitu i evaluaciju aktivnosti na području promicanja i unaprjeđenja oralnog zdravlja, prevencije karijesa i parodontnih bolesti i organizaciji zdravstvene zaštite u sklopu školske i dentalne medicine te u svrhu izrade i primjene obrasca u cijeloj zemlji.

Komentari