Jedna od navjećih gastronomskih zabluda.

Kada god kupite crveno meso i otvorite ga, primijetite da iz njega curi crvena tekućina. Logično, zaključili smo da se radi o krvi, a tako su nas i učili cijelog života. To, ipak, nije istina.

Ova crvena tekućina zapravo je protein mioglobin, čija funkcija je pohranjivanje kisika u mišićima. Upravo ovaj protein “boja” meso u crveno, a samim time i tekućinu koja curi iz njega.

Kada termički obrađujete meso mioglobin mijenja boju iz crvene u smeđu, kao i meso, zbog čega znamo da je ono pečeno.

Komentari