BORBA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: ‘Nadležna tijela hvale se u izvještajima, a sve je tek mrtvo slovo na papiru’

Na današnji se dan obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

No, izgleda da se s ovim problemom država nije uhvatila u koštac koliko bi trebala, čemu svjedoči poražavajuća statistika da je nasilje nad ženama u Hrvatskoj u porastu, a Istanbulska konvencija još uvijek nije ratificirana.

>>>ZABRINJAVAJUĆA STATISTIKA: Broj ubojstava žena u Hrvatskoj je u porastu, a što po pitanju tog radi država?!

Povodom toga smo kontaktirali i Sanju Sarnavku, predsjednicu udruge B.a.B.e i predsjednicu Upravnog odbora Kuće ljudskih prava.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]B.a.B.e su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života. Prepoznati su u javnosti po beskompromisnoj borbi za poštivanje ljudskih prava na jednakim osnovama za sve građanke/e i zalaganju za rodnu ravnopravnost. Organizacija ima osigurano stabilno financiranje programa i hladnog pogona te 10-tak zaposlenih stručnjakinja/ka. Građani i državna te međunarodna tijela vide organizaciju kao ekspertni centar za pitanja rodne ravnopravnosti.[/box]

Sanja Savranka objasnila nam je da će danas na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u 12 sati u IKEA Hrvatska (Ilica 42) predstaviti siluete 17 žena i jedne djevojčice koje su ove godine ubili članovi najuže obitelji, te na taj način upozoriti za poražavajuću statistiku i neadekvatnu reakciju države na nasilje nad ženama, kao i na činjenicu da Istanbulska konvencija nije ratificirana do današnjeg dana.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja stupila je na snagu 1. kolovoza 2014. godine. Poznata kao Istanbulska konvencija, jasno govori kako niti jedan oblik nasilja nad ženama ne može i ne smije biti prihvatljiv, pa stoga sve institucije države moraju stvoriti mehanizme kojima će se učinkovito reagirati na svaki slučaj nasilja i diskriminacije.[/box]

Ukazala je i na to da se na važnoj poziciji nalazi već 3. žena u socijalnoj politici mladih koja nije napravila ništa po tom pitanju, stoga na određen način položaju žena u društvu danas štete i – same žene.

Sve očito ostaje tek mrtvo slovo na profilu, a pojačane pomoći žrtvama nema jer očito nadležni za pomoć i osposobljavanje stručnih osoba moraju izdvojiti previše novaca. Tim više što bi se sredstva trebala osigurati i za rad s nasilnicima.

Zlostavljane žene smještaju u sigurne kuće

Njihova udruga B.a.B.e brine 24 sata o ženama koje jesu ili su bile žrtva nasilja, smještene su u sigurnim kućama, a o njima brinu i stručnjaci i pravna služba koja im pomaže u pitanju pravnih problema. Nažalost, kaže Sanja, problem je u tome što kod njih u kućama žene mogu ostati do godinu dana s obzirom na to da se često događa da je sve popunjeno, pa postoje liste čekanja za zlostavljane žene i njihovu djecu. No, javlja se još veći problem jer često nakon što prođe godina dana, žene ostaju beskućnice jer su dotad financijski ovisile o svojim partnerima.

Udruga je naprava i model tranzicijske kuće u Vukovarsko-srijemskoj županiji, no javlja se isti problem: imaju kuću, no nedostaju im sredstva. Iz tog razloga zahtjevaju adekvatni prostor i način kako bi mogle dalje pomagati više i bolje, s obzirom na to da rade bez budžeta i sredstava.

Napomenula je da se nadležna tijela hvale u izvještajima i u medijima, dok zapravo ne pomažu društvu i onima kojima je to najpotrebnije, već se uglavnom radi o formalnoj potpori, bez konkretne pomoći od države. Stoga se postavlja pitanje koliko je obitelj uistinu temelj društva kako oni govore, dok u tome više odmažu nego pomažu?

Samoobrana

Instruktori borilačke vještine Krav Maga i udruga B.a.B.e. obučavali su žene kako se obraniti od nasilnika. Rezime: udariti i pobjeći.

Komentari