Zbog planiranih radova pojedine će ulice ostati bez električne energije

Foto: Facebook

U periodu od 8 do 11 sati bez električne energije ostat će stanari sljedećih ulica:

Belinin put, Bišćanov put, Borčec 22-62 par, 66-78 par, 37-55 neparni, 59-103 neparni, Dobrilovićeva, Donji Borčec 2-16 par, 1-15 neparni, Dugane, I. Gajnički vidikovac 10-do kraja par, 9-29/B neparni, 31-do kraja neparni, II. Gajnički vidikovac 18-44 par, 17-43 neparni, 49,53-55/2 neparni, Gospodska 104-do kraja par, 73-do kraja neparni, Jamine 2-20/A par, 22-50 par, 1-do kraja neparni, Lovački put, Medpotoki 16-do kraja par, 1-do kraja neparni, Orešje 2-18 par, 22-46 par, 56-do kraja par, 1-25/C neparni, 27-47 neparni, 47/B, 47/C, 47/D, 47/E,47/F,47/I, 47/J, 47/K, 47/L, 47/LJ, 47/M, 47/N, 49-59 neparni, Orešje Donje, Plehanov put 2-16 par, 24-do kraja par, 1-do kraja neparni, Podolnička, Rušiščak, Šublinov brijeg, Šublinov vijenac, Teškovec 10-do kraja par, 3-5/A, 5/C, 15-do kraja neparni, Zelena magistrala 12-14 par, 18, 30-40 par, 40/2, 3, 7, 35.

Od 8 do 14 sati bez struje će biti Ulica Josipa Šabana.

Bez struje će u periodu od 8:30 do 17 sati biti Laščinska 116-124 par, 127-129 neparni, Laščinski Borovec 2-24 par, 26-40 par, 1-31 neparni, Smerekovec, Srebrnjak 122-132 par, 119/A, 121-127 neparni.

Radovi će u periodu od 12 do 15 sati biti na sljedećim lokacijama: Bastajski put 4-do kraja par, 3-do kraja neparni, Dežanovečki put, Dinarski put 28-do kraja par, 3-do kraja neparni, Grohovljanski put, Horvaćanska 71, Jablanska 18-76 par, 82, 3-35 neparni, 41-do kraja neparni, Jablanski odvojak, II. Jablanski odvojak, Končanićki put 4-do kraja par, 1-do kraja neparni, Majdanski put, Mihanovićeva R. Frangeša, 2-10 par, 1-7 neparni, Oranice 154-do kraja par, 111-do kraja neparni, VI. Oranički odvojak 6-do kraja par, 1-do kraja neparni, Palade Josipa, Pavlenski odvojak, Pavlenski put 2-18 par, 5-5/H neparni, 7-7/F neparni, 9, 11-17 neparni, Prilaz Grge Antunca 2-6 par, 1-3 neparni, Ratarska 64, 64/A, 63-do kraja neparni, Rudeška 124-132 par, 136-140 par, 81, 81/A, 83, Stara jablanska, Škrpjelska cesta, Uljanički put, Vogrinca Josipa 2-42 par, 1-39 neparni, Vrisnička 6-22par, 11-do kraja neparni, Vukmanička, Wurtha Hinka 2-4 par, Zagrebačka cesta 194, 212-222 par, 203, 205, 211, 215-225 neparni, Zagrebačka avenija 90.

Komentari