ZAPOSLITE SE U NSK: Traže ljude na 12 različitih pozicija, možda ste baš vi savršen kandidat

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisala je natječaj za popunu 12 sistematiziranih radnih mjesta. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama, stoji na njihovim službenim stranicama.

Traži se:

1. RUKOVODITELJ ODJELA KORISNIČKE SLUŽBE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS, stečeno više stručno zvanje knjižničarskog savjetnika u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada na poslovima informacijskog stručnjaka u
visokoškolskoj knjižnici.

2. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, znanstveno područje prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada na poslovima predmetnog specijalista i/ili informatora u sveučilišnoj, visokoškolskoj ili specijalnoj knjižnici.

3. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU BIBLIOGRAFSKO SREDIŠTE

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (zamjena za duže bolovanje)
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom obrade omeđene građe u formatu MARC 21 i s poznavanjem mađarskog jezika.

4. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU OBRADA

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom obrade neomeđene građe i glazbene građe u formatu MARC 21.

5. KNJIŽNIČAR U ODJELU OBRADA

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički dodiplomski stručni studij ili VŠS, stečeno stručno zvanje knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima knjižničara, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom obrade omeđene građe u formatu MARC 21.

6. KONZERVATOR RESTAURATOR U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, polje likovna umjetnost, primijenjena umjetnost, kemija, biologija, biotehnologija, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, stečeno stručno zvanje konzervatora-restauratora u skladu s pravilnikom koji uređuje stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj struci, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom na poslovima opremanja i uveza i/ili preventivne zaštite knjižnične građe.

7. KNJIGOVEŽA U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca (zamjena do povratka djelatnika s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta)
Uvjeti: SSS, grafički ili kemijski smjer, 2 godine radnog iskustva. Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada na poslovima grafičkog tehničara dorade ili knjigoveže.

8. RUKOVODITELJ ODSJEKA ODRŽAVANJE U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i diplomski sveučilišni ili specijalistički stručni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij, odnosno VSS, polje arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, strojarstvo ili elektrotehnika te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, položen stručni ispit, 5 godina radnog iskustva na poslovima navedene stručne spreme, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost radno iskustvo na rukovodećim poslovima, upravljanju radnim i organizacijskim procesima.

9. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U
ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTEVNI
POSLOVI

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka djelatnika s mandatnog radnog mjesta)
Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, polje ekonomija, te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom, 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada u proračunskom računovodstvu.

10. SPECIJALIST SURADNIK ZA FINANCIJSKE I RAČUNODSTVENE POSLOVE U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

– dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca
Uvjeti: SSS, ekonomskog, upravno-pravnog smjera ili gimnazija uz odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje računovodstvenih poslova, 2 godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima.
Napomena: Prednost osobama završenog ekonomskog usmjerenja i/ili s iskustvom rada u
proračunskom računovodstvu.

11. NAMJEŠTENIK III. VRSTE – DOMAR U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK
ODRŽAVANJE

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca
Uvjeti: SSS, 2 godine radnog iskustva u struci.

12. NAMJEŠTENIK – RM IV. VRSTE NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA U ODJELU
ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana (zamjena
za duže bolovanje)
Uvjeti: NSS, osnovna škola.
Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada na visini do 3m, odnosno s iskustvom obavljanja fizičkih poslova čišćenja
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaze o traženoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe odnosno diplome, ovisno za koje
radno mjesto je prijava)
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – e-radna knjižica)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je položen) za točke 2.-6. i 8.
– dokaz o stečenom višem stručnom zvanju za točku 1.
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
– dokaz o poznavanju stranog jezika za točke 1.-6., 8.-9. (preslika svjedodžbe, indeksa,
uvjerenje, potvrda ili slično škole stranih jezika)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje
radnog odnosa, predočit će izvornike.

Komentari