Svjetski dan sigurnosti bolesnika: Skreće se pozornost na kvalitetu zdravstvene skrbi

Screenshot

Temeljem odluke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), na današnji dan po prvi put se obilježava Svjetski dan sigurnosti bolesnika.

Obilježvanjem Svjetskog dana sigurnosti bolesnika 17. rujna skreće se pozornost na kvalitetu zdravstvene skrbi, ali i edukacije.

Statistike pokazuju da polovina bolesnika ne uzima lijekove prema uputi liječnika, a više od četvrtine lijekova nikada ne bude podignuto u ljekarni. U Europi, gotovo polovina bolesnika ima nedovoljnu ili problematičnu razinu zdravstvene pismenosti, koja je upravo povezana sa zdravstvenim ishodima.

Ciljevi Svjetskog dana sigurnosti bolesnika između ostaloga podrazumijevaju podizanje svijesti i razumijevanja središnje uloge bolesnika, poboljšanje sigurnosti zdravstvene zaštite te otvaranje dijaloga i edukacija o povezanim temama poput sigurnosti lijekova, zdravstvene pismenosti, sustavima izvještavanja, uključenosti bolesnika u liječenje i slično.

 


 

Komentari

loading...