Ponovno povlačenje proizvoda: Utvrđene su nedozvoljene količine pesticida, nemojte ovo konzumirati

Pregovori oko vraćanja Podravke u Kaufland su u tijeku (Foto: Pixabay)

Državni inspektorat obavijestio je kako se s polica povlače dvije vrste kukuruznih vafli Sondey amaranth & sea salt i Sondey chia & oregano, salted and thin.

Proizvodi su pakiranjima od 105 g, s rokom trajanja do 19. 9. 2023. i 19. 10. 2023., dobavljača Good Food Products, a povlače se zbog utvrđene nedozvoljene količine pesticida klorpirifosa.

POVLAČI SE S POLICA MIJEŠANO POVRĆE: Povećana količina otrovne tvari

“Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ”, javio je inspektorat.

Proizvod na tržište stavlja Lidl Hrvatska, a proizvođač vafla je Liven SA, Barcelona.

Detalji o proizvodu nalaze se na linku.


Komentari