DOLENEC ŽELI DA SVI ZNAJU: Ovo je plan kako oživjeti zagrebačke kvartove!

Foto: Damir Krajac / CROPIX

Grad Zagreb objavio je posebni javni poziv za financiranje programa kulture i umjetnosti u zajednici. Radi se o specifičnim kulturnim sadržajima koji su važni za gradske četvrti, a mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe sa prebivalištem i sjedištem na području Grada Zagreba i to za programe koji će se provoditi najduže do 30.4.2023.

Na javni poziv se ne mogu prijaviti pravne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb.

“Sredstva iznose pola milijuna kuna, a pojedini programi mogu biti financirani do 80 tisuća kuna”, izjavila je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika na današnjoj konferenciji za novinare.

Ciljevi ovog programa su povećana dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

Dolenec je dodala kako ovim projektom žele oživjeti kvartove odnosno gradske četvrti te da je važno da informacija dođe do što većeg broja udruga kako bi predstavile svoje projekte. Program treba biti usmjeren na jednu gradsku četvrt u kojoj će se odvijati aktivnosti programa.

Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati troškovi rada organizatora programa izravno vezanih za provedbu programa (plaće ili honorari koordinatora, voditelja, producenata, umjetničkih voditelja i sl.) – do 20% zatraženih sredstava, zatim honorari izvođača, umjetnika i drugih izvoditelja programa; put izvoditelja programa (smještaj, dnevnice i prijevoz), ali i troškovi promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnostima – od 10% do 20% zatraženih sredstava.

Također se mogu financirati administrativni i drugi troškovi (najam ureda, režijski troškovi, troškovi telefona, interneta, pošte, troškovi rada administratora, knjigovodstva i sl.) – do 5% zatraženih sredstava te ostali troškovi izravno vezani za realizaciju programa.

Svi zainteresirani mogu prijaviti svoje projekte do 15. rujna. Cijeli javni poziv možete pročitati na stranicama Grada Zagreba.

Komentari