Velika akcija čišćenja Medvednice: Preko 250 volontera čistit će za onima koji zagrebačku goru smatraju smetlištem

Foto: FB PP Medvednica

Povodom Svjetskog dana šuma, koji se obilježava danas, i Svjetskog dana voda (22.3.) Javna ustanova Park prirode Medvednica organizira tradicionalnu proljetnu veliku akciju čišćenja otpada u Parku prirode Medvednica, najavili su u priopćenju.

Radi se o jednodnevnoj akciji čišćenja divljih odlagališta otpada u Parku, a održat će se u subotu 26. ožujka 2022. godine od 9 – 14 sati na nekoliko područja. Na Kustošijanskom makadamu, kod Zelene magistrale kod rampe za Slap Sopot, Ponikve, na Donjoj Podgori u Donjoj stubici i kod šume uz cestu od Stubičkih Toplica do Kraljevog Vrha.

Organizator akcije čišćenja je Javna ustanova Park prirode Medvednica, a partneri su Zagrebački Holding d.o.o. i Čistoća d.o.o., Grad Donja Stubica, Općina Stubičke Toplice, Hrvatske šume d.o.o.

Javna ustanova Park prirode Medvednica aktivirala je dionike, udruge i planinare koji su se u velikom broju odazvali na sudjelovanje u akciji čišćenja, te će o svima osigurati sredstva za čišćenje poput vreća i rukavica. Odaziv volontera na sudjelovanje u akciji je velik, kažu iz Parka Medvednica te da su svi kapaciteti su već popunjeni. Prema dosadašnjim prijavama očekujemo ukupno 250 – 300 sudionika koje ćemo rasporediti po lokacijama, poručuju iz Parka prirode Medvednica.

Poručuju iz Parka da uz uklanjanje i zbrinjavanje otpada cilj ove akcije je i educirati javnost o potrebi savjesnog zbrinjavanja otpada te na taj način utjecati na svijest građana, ali i na pozitivnu promjenu ponašanja gdje nam mediji uvelike pomažu promoviranjem pozitivnog ponašanja.

Komentari