STIŽE POŠAST! Invazivni korov prijeti stanovnicima metropole, neodgovornim vlasnicima i do pet tisuća kuna kazne

Trava (Foto: Zagreb.info)

Jedna od noćnih mora alergičara, ambrozija, niče u proljeće a svoju cvatnju započinje početkom srpnja i traje sve do početka prvog jesenskog mraza. Ambrozija je korovna, vrlo invazivna biljka. Proizvodi velike količine peluda (8 milijuna peludnih zrnaca tijekom 5 sati), koji je ujedno i jedan od najjačih prirodnih alergena.

Jedan od načina na koji se može smanjiti njeno djelovanje jest uklanjanje. Najbolje je mehanički ukloniti biljku prije cvatnje, zajedno s korijenom kako bi se spriječilo stvaranje velikih količina polena koji kod osjetljivih ljudi izazivaju alergijske reakcije.

Kazne i do pet tisuća kuna

Iz Grada nam kažu kako Odjel za poljoprivredno zemljište  provodi nadzor nad  Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik Grada Zagreb 9/19 i 28/20),  a kojom su propisane potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Jedna od agrotehničkih mjera je sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, a posebno suzbijanje ambrozije priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka.  Mjere propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici/posjednici poljoprivrednog zemljišta , a nadzor nad provedbom ove Odluke vrše poljoprivredni redari Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje .

Ukoliko vlasnici/posjednici poljoprivrednog zemljišta ne provode agrotehničke mjere propisane gore navedenom Odlukom novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba te 1.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi. Nadalje novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj  fizička osoba – obrtnik dok će se fizička osoba kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Kome prijaviti neodgovorne vlasnike

Građani mogu doprinijeti uništavanju ambrozije tako da  prijave neodgovorne vlasnike/posjednike poljoprivrednih površina poljoprivrednom redarstvu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje  i to putem telefona: 658-5501 ili na e mail: [email protected]

Također, iz Grada pozivaju građane da ukoliko uoče manji broj biljaka ambrozije  slobodno ju i  sami iščupaju te na taj način pridonesu njezinom iskorjenjavanju.

Prošlogodišnje prijave

U 2021. godini poljoprivredno redarstvo Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje za površine obrasle ambrozijom zaprimilo je 69 prijava i to za ukupnu površinu od cca 18 ha.

Zrinjevac brine za javne površine

Podružnica Zrinjevac sukladno  planu Programa redovnog održavanja javnih zelenih površina svakodnevnim aktivnostima poduzima sve potrebne korake košnje, pljevljenja i sl., poručuju nam iz Grada, a sve kako bi se što veća količina ambrozije uništila prije same cvatnje i samim time ne dođe do učestale pojave ambrozije na uređenim i održavanim površinama. Košnja travnjaka započeta je krajem ožujka i obavljat će se do kraja vegetacije, poručuju.

Komentari