OVOG VIKENDA NA SAVICI: Pridružite se izviđačima i informirajte se o uklanjanju invazivnih biljaka

Foto: Facebook

Savez izviđača Hrvatske, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba i Javna
ustanova Maksimir održavaju projekt “Gradski prozori u prirodu – Modernizacija II”.

Prva projektna aktivnost održat će se ovu subotu, 26. lipnja na području značajnog krajobraza Savica (jezera Savica), a u sklopu aktivnosti održat će se informativna radionica uklanjanja invazivnih stranih vrsta na tom području. Točna lokacija nalazi se uz Miševečku ulicu prije objekta Športsko ribolovnog društva Pešćenica.

Predviđeno trajanje aktivnosti u subotu, 26. lipnja je od jutarnjih do popodnevnih sati, a na aktivnosti će sudjelovati volonteri Saveza izviđača Hrvatske uz stručnu podršku stručnjaka iz Javne ustanove Maksimir i Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.


Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i potpisanog Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta, Gradu Zagrebu, korisniku sredstava i nositelju projekta, odobreno je sufinanciranje projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provoditelji aktivnosti su Savez izviđača Hrvatske i tvrtka Scout shop d.o.o.

Cilj ovih aktivnosti je naglasiti nužnost implementiranja europskog i nacionalnog zakonodavstva vezanog uz invazivne vrste koje predstavljaju sve veći problem svojim širenjem i potiskivanjem autohtonih vrsta iz staništa te ispitati najbolje metode uklanjanja invazivnih vrsti u zaštićenim područjima Grada Zagreba. Organizatori će u događanja uključiti građane, prvenstveno mlade, kroz održavanje četiri radionice s ciljem promicanja ideja zaštite prirode. Osim radova, aktivnosti u sebi sadrže i edukaciju sudionika o zaštićenim područjima Grada Zagreba s obzirom na njihov značaj u očuvanju urbane bioraznolikosti te načinu rada i problemima koji invazivne strane vrste uzrokuju u prirodi.

Tijekom sljedećih mjeseci odradit će se sljedeće radionice i aktivnosti:
1. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta na području značajnog krajobraza Savica
2. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta biljaka na području spomenika parkovne arhitekture park Maksimir;
3. Revitalizacija plohe u spomeniku parkovne arhitekture park Maksimir (obnova i dopuna šumskog fonda);
4. Revitalizacija plohe u značajnom krajobrazu Savica (obnova i dopuna šumskog fonda).

U sklopu aktivnosti uklanjat će se invazivna biljna vrsta japanski dvornik, ali i druge vrste istog roda (Reynoutria spp.) na definiranoj plohi. Provedba ove aktivnosti ima za cilj utvrditi najbolju i najisplativiju metodu za uklanjanje ove invazivne vrste u zaštićenim područjima Grada Zagreba.

Alati koji će se koristiti prilikom čišćenja terena isključivo su „ručni“ i koji nemaju vlastite pogonske strojeve kako bi se promovirala zaštita prirode koja ne uzrokuje štetu okolnoj vegetaciji i ne uznemirava ostale vrste koje obitavaju na tom zaštićenom području.

Komentari