Ovaj vikend nećemo moći na Sljeme? Saznajte o čemu se radi!

Hrvatske šume

Sa Sljemenske ceste su uklonjena sva stabla, a Hrvatske šume uklanjaju stabla iz drugog i trećeg reda koja opasno vise nad cestom.

 Cesta je i dalje prohodna samo za specijalizirana i vozila hitnih službi, te će ovakva prometna regulacija zbog sigurnosti građana i izletnika ostati duže vrijeme. Sva vozila koja prolaze Sljemenskom cestom, mimo znaka za zabranu prolaska rade to na vlastitu odgovornost.

Na Policijskoj upravi zagrebačkoj je da osigura da se Sljemenskom cestom ne vozi mimo znaka za zabranu prolaska.

Komentari