BORBA ZA PJEŠAČKI PROLAZ: Javno dobro, gradonačelnikov sentiment ili potreba Stomatološkog fakulteta?

Foto. Cropix

Prošlo je točno 12 godina otkako je gradonačelnik Tomašević, tada aktivist Zelene akcije, prosvjedovao protiv nastavka gradnje Horvatinčićeve garaže na Cvjetnom trgu.

U čitavoj priči ključan je detalj da je Horvatinčić trebao imati i dio javnog interesa u  projektu koji je niknuo u srcu Zagreba.

Javni interes je bio zamišljen u vidu pješačkog prolaza Gundulićeva – Cvjetni trg, a njegova se realizacija trebala ostvariti 2008. – i još uvijek nije.

Stoga ne čudi da se gradonačelnik zauzeo za vraćanje onoga za što se još kao aktivist borio. Međutim, prošle godine u priču se uključio Stomatološki fakultet u Zagrebu koji se nalazi u Gundulićevoj 5, a koji je ujedno i vlasnik dijela zemljišta  koje je smješteno unutar obuhvata Plana pa su pokrenuli inicijativu kojom bi omogućili proširenje kapaciteta Stomatološkog fakulteta, što bi značilo da od pješačkog prolaza ne bi bilo ništa, a za to su imali potporu bivšeg gradonačelnika.

Stoga smo kontaktirali Stomatološki fakultet s obzirom da smo dobili potvrdu Grada da se planira ići u tom smjeru, kao i da su razgovarali s vijećima gradskih četvrti od rane faze te da su njihove primjedbe su već uvrštene u prijedlog plana.

“Stomatološki fakultet već desetljećima nastoji iznaći mogućnosti proširenja svojih prostornih kapaciteta. Od 1962. nalazi se na lokaciji Gundulićeva 5.

Obrazujući gotovo 1000 studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (na hrvatskom i engleskom jeziku),  poslijediplomskih specijalističkih i doktorskog studija, postojeći prostori nisu više zadovoljavajući s obzirom na značenje Stomatološkog fakulteta u zemlji i europskom okružju i na 100-godišnju tradiciju visokoškolskog obrazovanja u području dentalne medicine u Republici Hrvatskoj.

U želji da osiguramo što kvalitetniji nastavni, znanstveni i klinički rad na dobrobit naših studenata, nastavnika i pacijenata, planiramo proširenje (dogradnju) u “vlastitom dvorištu” kao najrealniju mogućnost“, pojasnila nam je dekanica Stomatološkog fakulteta Zrinka Tarle.

Napomenula je kako je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pokrenuo inicijativu za postupak izrade izmjena i dopuna Plana koja se prije svega odnosi na zadržavanje postojeće namjene te omogućavanje realizacije planiranog zahvata proširenja kapaciteta Stomatološkog fakulteta.

Ističe pri tome, da je bilo potrebno redefinirati pješačku komunikaciju prema Gundulićevoj ulici u širini postojećeg prolaza ulične građevine Stomatološkog fakulteta, u režimu korištenja koji je primjeren namjeni Stomatološkog fakulteta.

“Sve navedeno je prošlo zakonsku proceduru (pozitivno mišljenje Vijeća gradske četvrti Donji grad i Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ilica-Preobraženska-Preradovićev trg-Varšavska-Gundulićeva što ju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 11. sjednici 28. travnja 2022.)”, pojašnjava Tarle.

 

Komentari