’BIOOTPAD SE NEOMETANO ODVOZI NA JAKUŠEVAC’ Čistoća polijepila prve obavijesti o odbijanju pražnjenja kanti, na pitanja građana nemaju odgovore

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

“Prilikom redovnog odvoza biootpada, vaš spremnik nije ispražnjen iz razloga što je provjerom utvrđeno kako u spremnik niste odložili isključivo propisani biootpad. Poštujte zakonske odredbe o odvojenom skupljanju otpada! Odlaganje miješanog komunalnog otpada u spremnike za biootpad protivno je odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Molimo vas, do sljedećeg redovnog odvoza uklonite nepripadajući otpad iz spremnika za biootpad kako bi usluga pražnjena spremnika bila pružena”, poruka je to ostavljena na nekim spremnicima za biootpad nakon što je Čistoća najavila kako neće prazniti spremnike ukoliko otpad ne bude odložen sukladno pravilima.

S druge strane, u javnosti su se pojavile informacije da su stroža pravila Čistoće došla nakon što je grad izgubio odlagalište za odlaganje navedenog, a opet, na meti su se našli građani kojima ni nije jasno kako se trebaju ponašati ako im se odbije usluga.

Sa svime navedenim suočili smo Čistoću, a govore nam kako je njihov cilj kroz kontinuiranu komunikaciju s građanima skrenuti pozornost na brigu o otpadu kojeg proizvode i njegovom pravilnom razdvajanju, kako bi u konačnici od pojedinih vrsta otpada bila dobivena nova sirovina ili proizvod.

“U ovom trenutku apel podružnice se odnosi na smeđe spremnike za biootpad jer smo željeli sugrađanima skrenuti pozornost na potrebu pravilnog odvajanja i odlaganja ove vrste otpada jer ukoliko se on miješa s drugim vrstama, neupotrebljiv je za daljnju oporabu u kompostani”, tvrde dalje pa navode kako Podružnica Čistoća neometano odvozi biootpad iz kućanstava u kompostanu podružnice Zrinjevac na Jakuševcu, a u cilju pronalaska srednjeročnog rješenja oporabe ove vrste otpada provodi se otvoreni postupak javne nabave po skraćenoj proceduri za novog oporabitelja.

Što to odlažemo?

Upitali smo ih i što to građani odlažu, a da se zbog toga cijeloj stambenoj jedinici neće odvesti otpad te kada će djelatnik odlučiti da biootpad neće odvesti, no odgovore na ta pitanja nismo dobili. Građani se naime bune da im otpad nije odvezen zbog jedne šnite kruha u kanti za biootpad.

S druge strane, muči ih i činjenica odgovornosti jer, govore, kante nisu zaključane i bilo tko može u njih baciti bilo što. Dalje, nije poznato ni tko bi sada trebao “izbaciti” višak otpada iz kante. Na to nam iz Čistoće također nisu odgovorili.

Ipak, rekli su: “Isto tako, spremnici za biootpad nisu jedini na javnim površinama, već i pojedinačni spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona u koje građani odlažu gotovo čistu sirovinu, spremnici za miješani komunalni otpad te sustav zelenih otoka oko kojih smo također jedno vrijeme imali pojavu onečišćenja u vidu odlaganja otpada pored spremnika. Sada je to u znatno manjoj mjeri i upravo je to dokaz da kroz kvalitetnu edukaciju građana i angažman naših radnika možemo ostvariti partnerski odnos i zajednički cilj: očuvanje okoliša, urednost i čistoću našeg grada”.

Naposljetku, zaključuju i kako u suradnji s podružnicom Zrinjevac dijele kompost “Zrinko” na reciklažnim dvorištima kako bi približili građanima koncept cirkularne ekonomije, a navode i kako žele da ovi ciljevi dođu do svakog sugrađana, kako bi znali zašto je važno pravilno razvrstati navedenu vrstu otpada uz pozornost koja vrsta otpada se odlaže u smeđi spremnik.

Komentari