Moguće poskupljenje mrskog računa razbjesnilo ljude: ‘Treba ih ugasiti, nije neka šteta’

Zagrepčanka plaća račune (Foto: Josko Ponos / CROPIX)

Programsko vijeće HRT-a dalo je pozitivno mišljenje na izvješće o radu i poslovanju javne radiotelevizije za 2023.

Izjave glavnog ravnatelja HRT-a Robert Šveba mogle b bi biti znakovite jer je poslovanje HRT-a nazvao ”izrazito izazovnim” u financijskom i operativnom smislu.

”Visina pristojba ostala je na istoj razini kao u posljednjih trinaest godina, što je u ekonomskom okruženju pod utjecajem inflacije zahtijevalo izuzetne napore u kontroli troškova”, kazao je Šveb. Dodao je i kako je na kraju prošle godine rezultat poslovanja HRT-a bio pozitivan te je ”plus” prije oporezivanja iznosio 613.508 eura.

Građani su u komentarima odmah negativno reagirali na ovakve poruke koje slute na poskupljenje pristojbe

“Nisu ni nama plaće rasle plus inflacija”, “Plaćam HRT preplatu već 20+ godina, iako nikad ne gledam TV programe, znači doslovno vam poklanjam novac”, “Što se mene tiče može vas se slobodno ugasiti, nije neka šteta”, “Uvedite plaćanje po gledanosti pa neka narod bira”, “Treba ugasiti tu nakupinu uhljeba zvanu HRT”, pisali su u komentarima.

I vi imate prava: Evo kako se riješiti HRT-ove pristojbe i kako izbjeći kontrolu


Koliko iznosi mjesečna pristojba?

Visina mjesečne pristojbe može iznositi najviše 1,5 % prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Visinu mjesečne pristojbe, prema zakonskome okviru koji je na snazi, za svaku godinu svojom odlukom utvrđuje Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije (VEM).

Visina mjesečne pristojbe nije se mijenjala od 2012. godine te iznosi 10,62 eura mjesečno.

Zgrada HRT-a (Foto: Ranko Suvar / CROPIX)

Kako se raspodjeljuje novac od mjesečne pristojbe?

Sukladno zakonskim odredbama 2 % sredstava prikupljenih od mjesečne pristojbe uplaćuje se Hrvatskomu audiovizualnom centru (HAVC), a 3 % u Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Tako se novcem od mjesečne pristojbe podržava razvoj hrvatskoga filma i cijele audiovizualne industrije te rad lokalnih i neprofitnih medija.

Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija temeljem javnih natječaja raspoređuje i dodjeljuje Vijeće za elektroničke medije.

Sredstva prikupljena mjesečnom pristojbom nedostatna su za financiranje djelatnosti pružanja javnih usluga utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji te se Hrvatska radiotelevizija koristi najvećim dijelom svojih komercijalnih prihoda za sufinanciranje javnih usluga.

Sukladno članku 38. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji iznos mjesečne pristojbe od 10,62 eura raspoređuje se na sljedeći način:

7,26 EUR (68,4 %) izdvaja se za troškove proizvodnje programa.

1,24 EUR (11,7 %) izdvaja se za emitiranje uključujući i izdvajanja za Odašiljače i veze (OiV), Hrvatsko društvo skladatelja (HDS), Hrvatsku udrugu za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) i Udrugu za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava ZAPRAF.

0,48 EUR (4,5 %) izdvaja se za zakonska davanja (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, Vijeće za elektroničke medije i Hrvatski audiovizualni centar).

0,47 EUR (4,4 %) izdvaja se za troškove aktivnosti organizacijskih jedinica Hrvatske radiotelevizije koje su povezane s obavljanjem javne djelatnosti (Radna jedinica Pristojba Hrvatske radiotelevizije, Radna jedinica Arhiv Hrvatske radiotelevizije, Radna jedinica Interna revizija Hrvatske radiotelevizije).

1,17 EUR (11 %) izdvaja se za troškove poslovanja (rezervacija, vrijednosno usklađivanje i financijski rashodi).

Ilustracija za plaćanje pretplate HRT-u za službene automobile.
(Foto: Ranko Suvar/CROPIX)

Kućanstva koja u vlasništvu ili posjedu imaju dva ili više prijamnika, plaćaju jednu mjesečnu pristojbu. Dakle, za jedan je iznos mjesečne pristojbe unutar istoga kućanstva moguće imati neograničen broj uređaja za prijam audiosignala ili audiovizualnoga signala neovisno o tome je li riječ o televizoru, radiju, stolnome ili prijenosnome računalu odnosno pametnome telefonu.

Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju neku djelatnost, plaćaju mjesečnu pristojbu na sve prijamnike.

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije (NO HRT) svake godine temeljem Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji utvrđuje visinu mjesečne pristojbe te odlučuje o tome koje su skupine građana oslobođene plaćanja mjesečne pristojbe u cijelosti ili polovice njezina iznosa.


Komentari