Rimski car Julijan poginuo nakon invazije na Perzijsko Carstvo – 363.


Komentari