Noćna mora mnogih Zagrepčana: Ostao još samo jedan dan za prijavu velikog gradskog problema

Vrane (Foto: Vlado Kos)

Sredinom siječnja Grad Zagreb objavio je službeni poziv građanima za prijave uklanjanja gnijezda vrana sa stabala na javnim gradskim površinama.

Gnijezda vrana mogu se  prijaviti najkasnije do 24. veljače ove godine, što znači da građani imaju još samo jedan dan na raspolaganju.

Novi slučaj influence ptica na području Zagrebačke županije

“Razlog naseljavanja i gniježđenja vrana u gradovima je siguran i konstantan izvor hrane, stoga apeliramo u svakoj prigodi na građane i predstavnike stanara na lokacijama gdje su vrane aktivne, da se okoliš oko stambenih objekata održava čistim i ne bacaju otpaci hrane te da se kuhinjski otpad odlaže na za to predviđena mjesta.

“Siva vrana (Corvus corone cornix) i vrana gačac (Corvus frugilegus) svrstavaju na popis divljači sukladno članku 9. Zakona o lovstvu (Narodne novine 99/18, 32/19 i 32/20), a s istima se postupa sukladno Programu zaštite divljači za Grad Zagreb za razdoblje 2018/2019-2027/2028.”

Gdje poslati zahtjev?

“Ovisno o biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju, osobitostima staništa i mjestima pogodnima za razmnožavanje, Pravilnik o lovostaju (Narodne novine 94/19) određuje period u godini kada je strogo zabranjeno uznemiravati navedene vrste radi gniježđenja, polijeganja jaja i brige za mladunce. Kako taj period započinje 1. ožujka te traje do 31. srpnja, u tom periodu nije moguće intervenirati na navedenu vrstu divljači u pogledu postupanja prema istoj”, poručili su.

Vrane (Foto: Irena Curin)

Zahtjeve za uklanjanje gnijezda vrana u sezoni gniježđenja i na aktivnim lokacijama gniježđenja građani mogu poslati na e-mail adresu [email protected], a poželjno je da je u zahtjevu priložena fotografija lokacije gnijezda vrana s kratkim informacijama o najbližem kućnom broju, križanju ulica ili poznatom objektu, radi točnog lociranja gnijezda po zahtjevu.


Komentari