Zagrebačka policija zapošljava na neodređeno na nekoliko pozicija

hr.wikipedia.org

Policijska uprava zagrebačka zapošljava.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012-pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013, 138/15-Odluka USRH i 61/17), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine br. 58/17), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO
upravni savjetnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih ili humanističkih znanosti,
– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit


2. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC
upravni savjetnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih ili humanističkih znanosti,
– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

3. POLICIJSKA POSTAJA IVANIĆ GRAD
upravni savjetnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih ili humanističkih znanosti,
– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

4. SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE, Odjel za prijavništvo i osobne isprave
upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 3 izvršitelja

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

5. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA, Odjel za statusna pitanja stranaca 
upravni referent za strance – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

6. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA
upravni referent – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

7. SLUŽBA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA, Odjel za opće i posebne kriminalističke evidencije 
stručni referent-arhivar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

8. SLUŽBA ZA TEHNIKU, Odjel prometne i policijske tehnike
policijski tehničar za policijsku tehniku – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

9. SLUŽBA ZA TEHNIKU, Odjel prometne i policijske tehnike
policijski tehničar-automehaničar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

10. SLUŽBA ZA TEHNIKU, Odjel prometne i policijske tehnike

policijski tehničar-autoelektričar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

11. VI. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

12. VII. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

13. I. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit

Ostale uvjete i detaljne informacije o poslu i testiranju provjerite na poveznici.

 

Komentari

loading...