Zagrebačka pivovara zapošljava: Još nekoliko dana možete se prijaviti

Posla ima!

Viši specijalist za budžetiranje i analizu poslovanja (m/ž)

Mjesto rada: Zagrebačka pivovara, Ilica 224

Odgovara: Menadžeru za budžetiranje i analizu poslovanja

Svrha radnog mjesta: Izrada i donošenje odluka na temelju financijskih izvještaja i analiza poslovanja.

Za što ćete biti odgovorni:

 • Sudjelovanje u izradi svih mjesečnih, kvartalnih i godišnjih planova
 • Analiza mjesečnih izvještaja vezanih za fiksne troškove na nivou tvrtke i odjela
 • Koordinacija izrade mjesečnih izvještaja po mjestu troška na nivou cijele tvrtke
 • Izrada mjesečnih izvještaja za Novčani tijek po kompanijama na nivou cijele tvrtke
 • Sudjelovanje u izradi budžeta i dugoročnih planova te predlaganje mogućih poboljšanja u procesu budžetiranja
 • Pronalaženje i predlaganje načina optimizacije troškova
 • Korištenje i analiza podataka iz SAP-a
 • Sudjelovanje u razvoju primjene SAP programa
 • Koordinacija i sudjelovanje u projektima važnim za kompaniju
 • U izostanku Menadžera, vođenje tima i razvijanje mlađih kolega u ulozi mentora

Ako ispunjavate sljedeće uvjete…javite nam se!

 • VSS – ekonomski fakultet
 • Radno iskustvo od najmanje 4 godine na odgovarajućim poslovima
 • Odlično znanje rada na računalu (MS Office) i dobro znanje engleskog jezika
 • Znanje rada u SAP-u
 • Sposobnost složenog izvještavanja na visokoj razini točnosti uz poštivanje rokova
 • Analitička orijentacija, kreativnost ažurnost i preciznost kao osobine
 • Sklonost timskom radu, visoka stručnost i predanost poslu

Kontakt:

Vašu molbu i životopis pošaljite do 22.05.2017. isključivo putem linka za prijavu s naznakom pozicije za koju se javljate.

LINK ZA PRIJAVU – Viši specijalist za budžetiranje i analizu poslovanja (m/ž)

*Kontaktirati ćemo isključivo kandidate koji uđu u uži izbor

Specijalist za zaštitu okoliša,zdravlje i sigurnost na radu (m/ž)

Mjesto rada: Zagrebačka pivovara, Ilica 224

Odgovara: Menadžeru za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu

Svrha radnog mjesta: U skladu s propisima, standardima i procedurama, svrha ovog radnog mjesta je organizacija i koordinacija provedbe poslova zaštite na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša, uključujući poslove zbrinjavanja otpada te gospodarenja nusproizvodima.

Za što ćete biti odgovorni:

 • Osiguravanje da su trenutni zakonski i kompanijski zahtjevi zaštite okoliša, opasnih kemikalija, gospodarenja otpadnom i nusproizvodima, zaštite od požara te zaštite na radu provedeni u cijelosti. Redovito praćenje istih
 • Sudjelovanje u organizaciji i praćenju propisanih pregleda radne opreme i objekata ispitivanja u svom djelokrugu rada
 • Podrška u implementaciji i provođenju Molson Coors procedura i zahtjeva sigurnosti na radu i zaštite okoliša
 • Sudjelovanje u izradama procjene rizika za sigurnost na radu i obavljanje redovnog nadzora primjene mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika u Odjelima. Nadzor i edukacija vanjskih izvođača radova
 • Sudjelovanje u prikupljanju potrebne dokumentacije i prijavljivanje ozljeda HZZO-u i inspekciji rada na propisanim obrascima, praćenje i analiziranje stanja ozljeda na radu te priprema godišnjih izvještaja inspekciji rada
 • Surađivanje s neposrednim organizatorima proizvodnog i radnog procesa u tehnološkim jedinicama radi stvaranja što sigurnijih uvjeta rada, uključivo pronalaženja optimalnih osobnih zaštitnih sredstava sukladno procjenama rizika
 • Sudjelovanje u izboru najpovoljnijeg dobavljača usluga vezanih na gospodarenje otpadom i nusproizvodima te obavljanje poslova povjerenika za otpad
 • Organizacija i provedba treninga i edukacija iz oblasti sigurnosti na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara
 • Sudjelovanje u istraživanjima ozljeda na radu kao i umalo izbjegnutim nesrećama
 • Aktivno sudjelovanje u pripremi i organizaciji sjednica Odbora okoliša i Odbora zaštite na radu

Ako ispunjavate sljedeće uvjete…javite nam se!

 • VŠS/VSS odgovarajućeg tehničkog smjera
 • Položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara, povjerenika za gospodarenje otpadom – kao prednost
 • Radno iskustvo od barem 3 godine na poslovima zaštite na radu i zaštite okoliša kao prednost
 • Poznavanje rada na računalu i engleskog jezika
 • Visoka organiziranost i određivanje prioriteta te razvijene komunikacijske vještine

Kontakt:

Vašu molbu i životopis pošaljite do 19.05.2017. isključivo putem linka za prijavu s naznakom pozicije za koju se javljate.

LINK ZA PRIJAVU – Specijalist za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu (m/ž)

*Kontaktirati ćemo isključivo kandidate koji uđu u uži izbor

Komentari

Komentari

loading...