UDRUGA RODA NUDI VAM POSAO: Provjerite zadovoljavate li tražene uvjete

Oglas za radno mjesto Voditeljica ureda udruge Roda.

Roda se već 15 godina zalaže za zaštitu i promicanje ljudskih prava svih građana i građanki, specifičnih prava skupina kojima se bavi u svojim aktivnostima (djeca, roditelji, budući roditelji) i prava obitelji u svim pojavnim oblicima. Kroz svoje projekte pružaju usluge roditeljima u različitim segmentima roditeljstva. Svojim djelovanjem postali su prepoznati u javnosti u područjima ostvarivanja prava na adekvatan roditeljski dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci roditeljima i budućim roditeljima te sigurnosti djece u prometu.

Vrsta posla: rad na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta
Mjesto rada: Zagreb, ured udruge RODA u Čanićevoj 14
Vrijeme: 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka, 8-16 ili 9-17
Očekivani početak rada: između 15. i 20. ožujka 2016.
Očekivani završetak rada: 31. prosinca 2016.

Opis posla voditeljice/voditelja ureda udruge Roda

Posao uključuje vođenje brige o planiranju, organiziranju i izvršavanju svih uredskih aktivnosti.

Administracija: vođenje brige o uredskim registrima (ulazna i izlazna pošta, kadrovska evidencija, evidencija radnog vremena i volonterskih sati, dokumentacija udruge i projekata,…); vođenje evidencije o plaćanju članarina članica i članova udruge Roda; vođenje brige o imovini udruge Roda (inventura, reversi); komunikacija s dobavljačima i pružateljima usluga, i vođenje dokumentacije dobavljača/pružatelja usluga.


Komunikacija: telefonska i elektronička komunikacija s korisnicama i prijem stranki, komunikacija s članicama, volonterkama, strankama i dobavljačima; vođenje brige o knjižnici te promotivnim i informativnim materijalima; izrada pressclippinga; povremena komunikacija preko društvenih mreža i internetskih servisa.

Logistika: organiziranje i logistička podrška za službena putovanja, sastanke, skupove…; prijava stručnih skupova komorama i izvještavanje o sudionicima; vođenje brige o infrastrukturi internog komunikacijskog sustava (koordinacija vršitelja usluga za IT hardware i software, mobilnu i fiksnu telefoniju, …); održavanje ureda (praćenje potreba i nabava uredskog materijala i opreme, vođenje brige o urednosti i popravcima…); održavanje uredskog kalendara.
Podrška u provedbi projekata: Podrška voditeljicama u provedbi projektnih i programskih zadataka; arhiviranje dokumentacije projekata i programa; pomoć u pripremi natječaja i izvještaja donatorima.

Za ovo radno mjesto potrebni su sljedeće kvalifikacije, stavovi, znanja i vještine:

Minimalno srednja stručna sprema
Odlično poznavanje hrvatskog standardnog jezika i poslovnih formi
Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Odlična informatička pismenost, samostalni rad u standardnim aplikacijama (Office paket, administriranje društvenih mreža, internetske aplikacije)
Komunikacijske i prezentacijske vještine
Sposobnost primjene novih znanja i vještina
Učinkovito upravljanje vremenom
Sklonost timskom radu i fleksibilnost
Osobna odgovornost, organiziranost i proaktivnost
Kritičko razmišljanje, orijentiranost k učenju i usavršavanju
Od kandidata i kandidatkinja se očekuje prihvaćanje Rodina etičkog kodeksa, Rodine vizije i misije te visok stupanj radne etike.
Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva.
Osnovna bruto 1 plaća iznosit će oko 6.300,00 kn. Probni rok traje tri mjeseca.

Način prijave:

-mailom, na [email protected]
U nazivu maila napišite svoje ime i prezime, VODITELJ/ICA UREDA
Prijave su otvorene od 2. do 10. ožujka 2016.

Prijavi obavezno priložiti:

-Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
-Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo
-Kontakt za preporuku (najmanje jedan)

Napomena

“Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje. Razgovori su mogući i prije navedenog roka završetka natječaja. Prilikom razgovora bit će organizirano testiranje koje može uključivati provjeru računalnih vještina, test ili razgovor na engleskom jeziku, provjeru pravopisa i poslovne komunikacije, provjeru poznavanja zakonskog okvira rada neprofitnih organizacija”, poručuju iz Udruge.

Komentari

loading...