POSAO U HAK-u: Nude deset radnih mjesta na neodređeno

Photo: Petar Glebov/PIXSELL

Natječaj za posao otvoren je do 18. siječnja.

Hrvatski autoklub je raspisao natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (s pokusnim radom od šest mjeseci) u Sektor za vozače Hrvatskog autokluba, na radno mjesto Ispitivač Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i Upravljanja vozilom – Ispitivač PPSP/UV (m/ž) prima se 10 izvršitelja.

Zainteresirani kandidati prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ – Ispitivač PPSP/UV, trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 18. siječnja 2017. do 12:00 sati zaključno, bez obzira na način dostave (poštom ili dostavom u pisarnicu) na adresu: HRVATSKI AUTOKLUB, 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 44, putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba.

Uvjeti za Ispitivača PPSP/UV:

 •  završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog),
 •  aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,
 • položen ispit za instruktora vožnje najmanje A i B kategorije i dopuštenje (licenca),
 • položen stručni ispit za ovlaštenog ispitivača, –
 • tri godine radnog iskustva u struci na poslovima osposobljavanja vozača,
 • – vozačka dozvola najmanje A i B kategorije.

Kandidati za radno mjesto Ispitivač PPSP/UV (m/ž) uz pisanu prijavu na natječaj obvezni su dostaviti sljedeće dokumente:

 • presliku osobne iskaznice,
 • ovjerenu presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi,
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača,
 • presliku vozačke dozvole određene kategorije,
 • presliku dozvole instruktora vožnje određene kategorije,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument/potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci), u izvorniku.

Komentari