OTVOREN NATJEČAJ ‘TRADICIONAL’: Stimulacija glazbenih manifestacija i glazbenog stvaralaštva

Facebook/Jazz orkestar HRT-a

Objavljen natječaj Hrvatskog društva skladatelja.

Hrvatsko društvo skladatelja dana 14. studenog 2016. raspisuje natječaj za stimulaciju glazbenih manifestacija i glazbenog stvaralaštva s područja tradicijske glazbe iz fonda sredstava prikupljenih od naknada za tradicijsku glazbu.

I. Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih glazbenika, glazbeno stvaralaštvo i glazbene manifestacije iz sredstava prikupljenih na ime naknade za izvedbe tradicijske glazbe, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

II. Cilj Natječaja je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo u području tradicijske i narodne glazbe, te poduprijeti festivale, smotre, natjecanja ili koncerte navedenih vrsti glazbe na na način kojim se stimulira kvaliteta i izvrsnost.

III. Ukupan fond potpora putem Natječaja iznosi 318.784,27 kuna, odnosno koliko je Služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) prikupila za izvedbe tradicijske glazbe u 2015. godini, sukladno članku 8. stavku 3. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07).

IV. Sredstva iz ovog Natječaja predviđena su za projekte koji će se ostvariti tijekom 2017. godine.

V. Cilj iz članka II. ostvarit će se:

  1. Sufinanciranjem postojećih, umjetnički relevantnih festivala, smotri i natjecanja koji promoviraju glazbu koja je predmet ovoga Natječaja.
  2. Sufinanciranjem znanstvenih i znanstveno-popularnih projekata (istraživanja, terenski rad, publikacije, objave knjiških izdanja ili nosača slike, zvuka i slično).
  3. Organizacijom smotri ili natjecanja s dodjelom nagrada i/ili objavom nosača zvuka za mlade glazbenike, posebice u glazbenim područjima gdje takva natjecanja ne postoje.

VI. Prilikom odlučivanja o sufinanciranju, vodit će se računa o stilskoj raznolikosti i ravnomjernoj zemljopisnoj zastupljenosti natjecatelja. Natjecatelji se moraju pridržavati propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava.

VII. Natjecatelji su dužni podnijeti HDS-u detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže sufinanciranje zaključno s 12. prosincem 2016. godine, s naznakom „Za natječaj tradicional“ na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb. Svi materijali čuvat će se najviše 15 dana nakon objave rezultata.

VIII. HDS može uvjetovati dodjelu potpore određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju, dodjeli nagrade i slično.

IX. HDS pridržava pravo da ne raspodijeli cijeli iznos za sufinanciranje projekata. HDS će od dobitnika potpore tražiti financijsku i programsku dokumentaciju o utrošku dobivenih sredstava.

X. Odluku o dobitnicima potpore donijet će Predsjedništvo HDS-a na prijedlog Stručnog povjerenstva sastavljenog od istaknutih skladatelja i drugih umjetnika odgovarajućeg područja najkasnije do 16. siječnja 2017. godine, o čemu će se javnost obavijestiti putem interneta.

Komentari

Komentari

loading...