OKRUGLI STOL: Rasprava o agencijskom radu

FOTO: Facebook

Inicijativa za Radničku partiju Hrvatske i Radnički portal vas u zajedničkoj organizaciji pozivaju na okrugli stol pod nazivom ”Agencijski rad”.


Glavni ciljevi okruglog stola su problematiziranje agencijskog rada kao atipičnog radnog odnosa unutar kojeg se radnike uskraćuje za mnoga radnička i materijalna prava, te međusobno povezivanje sindikata u svrhu zajedničke i što uspješnije borbe protiv ovog oblika radnog odnosa. Zakonskim manevrima i zloupotrebama od strane poslodavaca, agencijski rad se u Hrvatskoj sve više širi i tako pridonosi rastu pojačanog izrabljivanja radništva.

Okrugli stol trajat će od 9 do 14 sati, a podijeljen je na tri dijela. U prvom dijelu će se predstaviti problematika agencijskog rada, a zatim će naši sindikalni gosti iznijeti konkretne primjere agencijskog rada u svojim poduzećima. U drugom dijelu ćemo čuti primjere uspješne borbe protiv agencijskog rada na slučajevima zagrebačke Čistoće i Croatia Airlinesa, te analizu agencijskog rada s pravnog aspekta. U trećem dijelu slijedi rasprava koja će voditi do zaključka i konkretnih ciljeva za budući period.

Program i sudionici:

Prvi dio: Agencijski rad danas

  • Dimitrije Birač (Inicijativa za Radničku partiju Hrvatske)
  • Dražen Jović (Sindikat Zagrebačkog holdinga-ZET Zagreb)
  • Darko Kleinberger (Nezavisni sindikat radnika Zagrebparkinga)
  • Predrag Sekulić (Sindikat Nova Solidarnost)

Drugi dio: Borba protiv agencijskog rada

  • Marko Kadlik (Novi sindikat)
  • Suzana Artuković Vuksan (Sindikat Kabinskog Osoblja Zrakoplova)
  • Mirjana Kaltak (Sindikat Čistoća Zagreb)
  • Marko Kezerić (Sindikat Čistoća Zagreb)

Treći dio: Rasprava i zaključak


Komentari