ODLIČNA PRILIKA ZA STUDENTE ENGLESKOG! Prijavite svoj rad na međunarodnu anglističku konferenciju

Facebook

Pošaljite svoje seminarske i znanstvene radove!

Klub studenata anglistike X.a. objavio je drugi poziv za slanje seminarskih i znanstvenih radova na engleskom jeziku za konferenciju Anglophilia, međunarodnu studentsku anglističku konferenciju, koja će se održati od 4. do 6. svibnja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Tema konferencije su studiji engleskog jezika koji uključuju:

 • lingvistiku,


 • englesku književnost,

 • prijevodne studije,

 • predavanje engleskog jezika kao stranog jezika,

 • kulture anglofonih zemalja.

Ako želite sudjelovati u konferenciji, pošaljite sažetak svog rada na jednu od spomenutih tema do 5. ožujka 2017.

Sažetak ne bi trebao sadržavati više od 250 riječi, treba biti napisan u Microsoft Wordu i poslan na adresu [email protected].

U drugom dokumentu Microsoft Worda pod nazivom Kontakt informacije mole se pošiljatelji da napišu

 • puno ime i prezime
 • elektroničku adresu
 • broj mobitela
 • adresu
 • naziv sveučilišta i fakulteta
 • predmet studiranja i studijsku godinu

Prihvaćeni radovi bit će objavljeni naknadno u zborniku. Ako odluče objaviti vaš rad, izvijestit će vas do 19. ožujka 2017.​ Naknada za participaciju je 50 kuna, a službeni jezik konferencije engleski.

Ključni predavači su prof. Mateusz-Milan Stanojević i prof. Nataša Pavlović sa zagrebačkog sveučilišta te dr. Vladimir Brljak sa sveučilišta u Cambridgeu. Raspored i program konferencije objavit će se naknadno.

Studenti su kazali da je ovo odlična prilika da se prezentiraju njihova istraživanja i radovi pred većom publikom, a tako i produbi područje interesa i znanja.

Dodatne informacije o konferenciji možete pronaći na njihovoj službenoj Facebookmrežnoj stranici.

Komentari