Odlična prilika: Pliva zapošljava na nekoliko pozicija

FOTO: Depositphotos

Provjerite uvjete i prijavite se.

U potrazi ste za novim poslom već neko vrijeme? Možda vam se smiješi prilika života jer Pliva zapošljava na nekoliko radnih pozicija.

Iskoristite svoju priliku, provjerite uvjete i prijavite se. Sretno!

Trenutno otvorena mjesta:

Odjel:


Lokacija:
Zagreb

Opis:

Bit ćete odgovorni za:

 • osiguranje ispunjenja radnih zadataka vezanih uz elektroničko izdavanje dokumentacije o lijeku u definiranim rokovima te u odgovarajućem formatu (u skladu sa tehničkim zahtjevima)
 • pružanje redovne podrške elektroničkog izdavanja dokumentacije o lijeku globalnim i lokalnim regulatornim poslovima
 • elektroničko izdavanje (“publishing”) dokumentacije o lijeku (u eCTD i NeeS formatu) sukladno planu i propisanim standardima
 • koordiniranje i vođenje rutinskih aktivnosti (upravljanje životnim ciklusom dosjea) te važnih i kompleksnih projekata u području rada
 • upravljanje svakodnevnim aktivnostima grupe za elektronsko izdavanje dosjea
 • vođenje brige da zaposlenici rade u skladu sa svim relevantnim uputama i internim standardima za elektronsko izdavanje dosjea

Potrebno obrazovanje:

 • VSS ili minimalno 300 ECTS prirodoslovnog, tehničkog ili biomedicinskog smjera
 • minimalno 4 godina radnog iskustva u području registracije lijekova
 • odlično poznavanje EU regulatornih zahtjeva / formata registracijskog dosjea
 • poželjno iskustvo u radu sa sustavima za upravljanje elektroničkom dokumentacijom
 • prednost predstavlja radno iskustvo u izradi elektronskih dosjea te poznavanje alata za izradu i pregled eCTD dosjea
 • poznavanje MS Office alata, Adobe Acrobat programa te visoka opća informatička pismenost
 • odlično poznavanje engleskog jezika

Odjel:

Održavanje proizvodnje, TAPI Proizvodne operacije

Lokacija:
Savski Marof

Opis:

Bit ćete odgovorni za:

 • održavanje automatike, mjernih uređaja, upravljanje i regulaciju proizvodne opreme
 • izradu planova održavanja, realizaciju aktivnosti održavanja i praćenje realizacije planova
 • planiranje i izvještavanje o troškovima održavanja
 • primjenu najnovijih tehnologija u proizvodnji i aktivnostima održavanja
 • osiguravanje sustava kvalitete u aktivnostima održavanja, sudjelovanje u kvalifikaciji opreme i sustava

Potrebno obrazovanje:

 • VSS ili minimalno 300 ECTS – elektrotehnika
 • znanje engleskog jezika
 • aktivno korištenje MS Office programa
 • poželjno iskustvo u radu s mjernim uređajima te poznavanje HART i FF komunikacijskih protokola
 • minimalno 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • poželjno imati završen tečaj ili seminar u Ex agenciji

Ostalo:

Ukoliko želite raditi u poticajnoj okolini koja prepoznaje značenje i ulogu zaposlenika spremnih na timski rad i razmjenu znanja sa stručnjacima iz svih područja – postanite i Vi dio PLIVINOG tima!

Ako ste u navedenom radnom mjestu prepoznali izazov za svoju karijeru i udovoljavate navedenim uvjetima, svoju ponudu i životopis dostavite nam do 14. rujna.


Odjel:

Upravljanje registracijskim dosjeima

Lokacija:
Zagreb

Opis:

Bit ćete odgovorni za:

 • elektroničko izdavanje registracijskih dosjea u svrhu dobivanja, izmjene ili produljenja odobrenja za puštanje lijekova u promet u EU i ostalim tržištima od interesa
 • validaciju i elektroničku distribuciju dosjea unutar Teva grupe te prema regulatornim agencijama
 • održavanje baze elektroničkih dosjea i zapisa
 • suradnju sa globalnim i lokalnim Regulatornim timovima vezano uz strategiju elektroničkog izdavanja i predaje dosjea
 • sudjelovanje u radu timova Globalnih Regulatornih operacija
 • kontinuirano praćenje važeće regulative vezano uz format elektroničke dokumentacije o lijeku

Potrebno obrazovanje:

 • VSS ili minimalno 300 ECTS prirodoslovnog, tehničkog ili biomedicinskog smjera
 • poželjno poznavanje regulatornih zahtjeva / formata registracijskog dosjea i/ili iskustvo u radu sa sustavima za upravljanje elektroničkom dokumentacijom
 • prednost predstavlja radno iskustvo u izradi elektronskih dosjea te poznavanje alata za izradu i pregled eCTD dosjea
 • poznavanje MS Office alata, Adobe Acrobat programa te visoka opća informatička pismenost
 • odlično poznavanje engleskog jezika

Odjel:

Istraživanje i razvoja generičkih proizvoda Zagreb

Lokacija:
Zagreb

Opis:

Pozivamo Vas da se priključite našem timu Istraživanja i razvoja generičkih proizvoda na poslovima modeliranja i primjene matematičkih alata u razvoju lijekova. Vaša uloga i odgovornost uključivat će:

 • podršku u razvoju novih proizvoda i implementaciji QbD pristupa pri razvoju formulacije, proizvodnog procesa i analitičkih metoda
 • sudjelovanje u dizajnu eksperimenata te statističku analizu podataka postojećim statističkim alatima (SAS, JMP)
 • razvoj, testiranje i potvrdu matematičkih modela te praktičnu primjenu u razvoju proizvoda
 • sudjelovanje u pripremi PK protokola te statističku podršku za komparaciju bioraspoloživosti, PK/PD studije
 • sudjelovanje u in-vitro studijama bioekvivalencije
 • modeliranje in-vivo/in-vitro podataka koristeći razne software modele i in-house podatke
 • sudjelovanje u interpretaciji rezultata studije i publikacijama
 • sudjelovanje u komunikaciji sa regulatornim agencijama
 • predlaganje i implementaciju novih statističkih modela u praksi
 • internu edukaciju vezanu za modeliranje i statističku podršku

Potrebno obrazovanje:

 • VSS ili minimalno 300 ECTS – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • minimalno 5 godina relevantnog radnog iskustva
 • umijeće modeliranja
 • razumijevanje statističkih metoda
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje SAS, JMP, MatLab i Phoenix programskih paketa, izvrsnost u programiranju i poznavanje statističkih metoda predstavljat će prednost
 • odgovornost i temeljitost u poslu, samostalnost u radu, spremnost na timski rad te kontinuirano učenje i usavršavanje u okviru područja rada

Odjel:

Oprema

Lokacija:
Zagreb

Opis:

Bit ćete odgovorni za:

 • kontrolu i vođenje tehnološkog procesa opremanja proizvoda u primarnu i sekundarnu ambalažu
 • uvođenje novih tehnologija i tehnika opremanja proizvoda
 • kontrolu ekonomičnosti i produktivnosti u proizvodnji
 • rad na unapređenju procesa
 • izradu dokumentacije te sudjelovanje u validaciji procesa i čišćenja te kvalifikaciji proizvodne opreme

Potrebno obrazovanje:

 • VSS ili minimalno 300 ECTS – farmacija, kemijsko inženjerstvo, prehrambeno inženjerstvo, kemija
 • poznavanje MS Office alata
 • odlično znanje engleskog jezika

Odjel:

Lokacija:
Zagreb

Opis:

Kao dio tima zaduženog za proizvodnju sterilnih API-a, Vaše odgovornosti obuhvaćat će aktivnosti tijekom realizacije projekta i nakon puštanja postrojenja u rad, što uključuje:

 • upoznavanje s opsegom i konceptom projekta te razvojem dizajna pogona
 • upoznavanje postojećih sustava energenata u proizvodnom pogonu
 • upoznavanje specifičnosti proizvodnje u aseptičkim uvjetima
 • ažuriranje i pregled Validation Master Plana (VMP), User requirement Specification (URS) i dokumentacije dobavljača opreme
 • izradu SOP-ova za područje rada
 • sudjelovanje u commisioningu i puštanju isporučene opreme u rad te optimizaciju rada opreme
 • razradu plana praćenja mikrobioloških uvjeta, razvoj simulacije aseptičkog procesa (Process Simulation Test)
 • planiranje proizvodnje i sudjelovanje kod uvođenja novih proizvoda
 • izradu proizvodnih propisa i šaržnih listi
 • izradu proizvodnih recepata
 • edukaciju djelatnika
 • razvoj validacije procesa i čišćenja
 • sudjelovanje u regulatornim inspekcijama

Potrebno obrazovanje:

 • VSS ili minimalno 300 ECTS – farmacija, kemija, prehrambeno inženjerstvo, kemijsko inženjerstvo
 • iskustvo u GMP okruženju
 • prednost će predstavljati poznavanje API proizvodnje te prethodno iskustvo u sterilnoj ili farmaceutskoj proizvodnji
 • poznavanje MS Office alata
 • odlično znanje engleskog jezika

Ostalo:

Ukoliko želite raditi u poticajnoj okolini koja prepoznaje značenje i ulogu zaposlenika spremnih na timski rad i razmjenu znanja sa stručnjacima iz svih područja – postanite i Vi dio PLIVINOG tima!

Ako ste u navedenom radnom mjestu prepoznali izazov za svoju karijeru i udovoljavate navedenim uvjetima, svoju ponudu i životopis dostavite do 12. rujna.


Odjel:

Lokacija:
Zagreb

Opis:

I u 2017. godini PLIVA raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija.

Što mogu očekivati kao PLIVIN stipendist?

 • Pomoć i mentorstvo pri izradi stručnih radova
 • Iskustvo rada u inovativnoj i poticajnoj sredini
 • Mogućnost rada na najsuvremenijoj opremi i tehnologijama
 • Suradnju s vrhunskim stručnjacima i dobru atmosferu

Potrebno obrazovanje:

Uvjeti za prijavu

 • Redovni studenti koji ak. god. 2017./2018. upisuju 1. ili 2. godinu diplomskog studija (studenti 4. ili 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija) sljedećih fakulteta:

o Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

o Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (studij Kemije)

o Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije

o I ostalih fakulteta u Republici Hrvatskoj koji izvode navedene programe

 • Prosjek ocjena cjelokupnog studiranja 4.0 ili viši

Ostalo:

U prijavi navedite studentski status, godinu studija i prosjek ocjena cjelokupnog studiranja.

Rok za prijavu je 10. rujan 2017.


Odjel:

Lokacija:
Zagreb, Savski Marof

Opis:

U PLIVI povremeno nudimo mogućnost obavljanja različitih studentskih poslova. Na taj način studentima nudimo mogućnost upoznavanja sa svijetom rada još za vrijeme njihova obrazovanja.

Potrebno obrazovanje:

Ukoliko ste zainteresirani za studentske poslove u PLIVI te studirate na nekom od navedenih fakulteta:

 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet,
 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
 • Prirodoslovno-matematički fakultet,
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva,
 • Fakultet organizacije i informatike te
 • Ekonomski fakultet

pozivamo Vas da se prijavite.

Ostalo:
Prijaviti se možete ispunjavanjem on-line obrasca, uz koji priložite Vašu molbu i životopis. Zaprimat ćemo isključivo prijave pristigle elektorsnkim putem.

Komentari