OBAVIJEST IZ MUP-a: Evo kada se održavaju testiranja za sve koji su se prijavili za radno mjesto

MUP je nedavno objavio natječaj za slobodn radna mjesta.

Komisija za provedbu javnog natječaja Policijske uprave zagrebačke   poziva na testiranje kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, koji je objavljen u “Narodnim novinama” broj 122/2016, na web stranici Ministarstva uprave i Policijske uprave zagrebačke 28. prosinca 2016. godine.

Testiranje za sva radna mjesta održati će se 13. veljače 2017. godine s početkom u 13,00 sati naVisokoj policijskoj školi Policijske akademije, Avenija G. Šuška br. 1 u Zagrebu. 

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja  moći će putem upisa OIB-a vidjeti prezime i ime, a o istom će biti  izviješteni i telefonskim putem. 


Ukoliko netko neće moći otvoriti i vidjeti OIB, to znači da ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja. 

Osobe koje nisu zadovoljile formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest.

Prezime i ime  kandidata/kinja za testiranje doznajte klikom OVDJE.

Kandidati pozvani na testiranje trebaju doći ispred ulaza Visoke policijske škole Policijske akademije do 12,15 sati, a oni koji neće doći do navedenog vremena, neće moći pristupiti testiranju i neće se smatrati kandidatima.

Prije pristupanja testiranju, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kandidatkinje koji ne mogu dokazati identitet, također neće moći pristupiti testiranju.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati/kandidatkinje se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele.

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja,  sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave zagrebačke, kao prilog javnom natječaju za svako radno mjesto.

Svaki kandidat/kinja pozvan/a na testiranje dužan/na je ponijeti pribor za pisanje (kemijska olovka plave boje).

Za  kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Kandidati/kinje koji/e zadovolje na provjeri znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, odnosno ostvare najmanje 5 bodova iz svakog pojedinog testa, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom, o čemu će biti obaviješteni putem web stranice Policijske uprave zagrebačke.

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima, utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u državnoj službi kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Komentari