NATJEČAJ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: Poduzetnicima 200 tisuća kuna za pisanje EU projekata

Poduzetnici se na natječaj mogu prijaviti najkasnije do 1. prosinca.

Zagrebačka županija bespovratno će dodijeliti 200.000 kuna mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa svog područja za pokriće tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Natječaj za navedena sredstva otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2016. godine.

Ovim potporama želi se ojačati konkurentsku sposobnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije te ih poticati na prijavu i korištenje sredstava fondova i programa Europske unije, ali i povećati broj uspješno pripremljenih i prihvaćenih projekata županijskih poduzetnika.

Potpore će se dodjeljivati za stručnu pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Uvjeti za prijavu

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva prema uvjetima natječaja među kojim ističemo da prijavitelj mora imati sjedište na području Zagrebačke županije, podmirene obveze prema zaposlenima te u trenutku podnošenja prijave na natječaj već imaju ugovorenu, naručenu ili u izradi uslugu tehničke pomoći u smislu ovog natječaja. Također, važno je da se prijavljeni projekt ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Maksimalni iznos potpore koji jedan poduzetnik može ostvariti je do 50 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000 kuna, pri čemu treba naglasiti da se jednom poduzetniku temeljem ovog natječaja može dodijeliti samo jedna potpora.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane mikro, male i srednje poduzetnike s područja županije da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu:

Zagrebačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo

Ulica grada Vukovara 72/V

10 000 Zagreb

ili osobno na navedenoj adresi u pisarnicu na 6. katu.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25. Za više informacija prijavitelji se mogu obratiti na broj telefona 01/6009-457, telefax 6009-488 ili putem e-maila na: [email protected] ili [email protected].

Komentari

Komentari

loading...