Kako predstaviti svoje vještine na razgovoru za posao i u motivacijskom pismu?

pixabay.com

Jedan od najvećih problema kod razgovora za posao i motivacijskog pisma jest predstaviti svoje vještine na jasan i sažet način.

Zasigurno vam se dogodilo da ne možete skratiti tekst motivacijskog pisma jer ne znate kako na sažet način napisati sve svoje vještine ili ste se pogubili na razgovoru za posao kada ste trebali nabrojiti svoje vještine i opisati gdje ste ih stekli.

Zato vam pristižemo u pomoć i donosimo koristan alat za predstavljanje vještina – STAR.

STAR je složenica koja se sastoji od sljedećih engleskih riječi: situation, task, activity i result.

Za situation navodite u kojoj ste se situaciji pronašli, a gdje ste trebali iskoristiti određenu vještinu.

Task je određeni zadatak u kojem ste trebali iskoristiti tu vještinu.

Activity su aktivnosti koje ste poduzeli u rješavanju tog zadatka.

Result su rezultati koji su proizašli iz rješavanja tog zadatka.

Koristeći STAR, možete sastaviti jednu rečenicu u kojoj ćete opisati svoju vještinu i gdje ste je koristili na jednostavan i jasan način.

TRAŽITE POSAO? VIŠE INFORMACIJA POTRAŽITE NA ČRNKAS JOB CLUBU!

Komentari