Visoki trgovački sud usvojio žalbe Francka: ‘Nagodbe neće biti do 10. srpnja ‘

Facebook

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (VTS) Rješenjem od 5. travnja 2018., objavljenom 27. travnja 2018., usvojio je žalbe Francka i drugih devet domaćih i stranih vjerovnika te ukinuo Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 26. siječnja 2018. o osnivanju vjerovničkog vijeća na temelju razvrstavanja vjerovnika u pet skupina, navodi se u priopćenju Francka. Zakon o postupku izvanredne uprave za odabir članova vjerovničkog vijeća predviđa rok od 90 dana nakon poziva vjerovnicima objavljenog u Narodnim novinama. Franck upozorava sve ostale vjerovnike i cjelokupnu javnost kako se, poštujući sve zakonske rokove, vjerovničko vijeće kao ključno tijelo postupka izvanredne uprave vjerojatno neće moći formirati do krajnjeg datuma za postizanje nagodbe vjerovnika, 10. srpnja 2018.

Osim toga, Trgovački sud u Zagrebu 26. travnja 2018. donio je Zaključak kojim je uvažio podneske Francka i drugih vjerovnika te naložio izvanrednom povjereniku da priloži u spis Suda sve zapisnike sa sjednica privremenog vjerovničkog vijeća održanih nakon 23. siječnja 2018., kao i dodatnu i prateću dokumentaciju Ugovora o najstarijem kreditu uključivši i pisma o naknadama, zaštitnim mehanizmima i angažiranju sredstava, dokumente financiranja, ugovore o povjerljivosti s članovima privremenog vjerovničkog vijeća, Pravilnik o korištenju informacija i što je najvažnije, specifikaciju plaćanja tražbina pojedinim vjerovnicima kako bi se utvrdilo pravo glasa kod odlučivanja o nagodbi.

Sud je izvanrednom povjereniku čak naložio da predloži novog člana privremenog vjerovničkog vijeća ako su namireni svi vjerovnici u skupini malih dobavljača.

Budući da je VTS u tom Rješenju, pozivajući se na članak 9. Zakona o postupku izvanredne uprave, naveo kako „privremeno vjerovničko vijeće nije tijelo postupka izvanredne uprave“, a iz Zaključka Trgovačkog suda proizlazi da to tijelo ne provodi osnovne zadaće zbog kojih je imenovano, Franck uskraćuje njegovim članovima pravo davanja suglasnosti izvanrednom povjereniku na konačni tekst nagodbe u dijelu koji se odnosi na tražbine Francka.

Nagodba između dužnika i vjerovnika može biti sklopljena samo temeljem članka 43. točke 4. Zakona o postupku izvanredne uprave. Ako u izradi nagodbe neće sudjelovati vjerovničko vijeće koje su izabrali sami vjerovnici, već će njegovu ulogu preuzeti privremeno vjerovničko vijeće čije je članove odabrao bivši izvanredni povjerenik, onda takva nagodba ne može biti ni ustavna ni zakonita, a Franck neće imati izbora te će članove privremenog vjerovničkog vijeća smatrati osobno odgovornim za štetu koja mu je takvim postupkom nanesena, navodi se u priopćenju Francka.

Komentari