(VIDEO) O ovom svi bruje: Pogledajte strastven govor Zlatka Hasanbegovića protiv Istanbulske konvencije

Screenshot

Zlatko Hasanbegović, saborski i gradski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku, u saborskoj raspravi kazao je da njihov Klub neće glasovati za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

 

“Neovisni za Hrvatsku odbijaju ratifikaciju iz sljedećih razloga: ukoliko prihvatimo da je navodno jedina svrha Konvencije, zanemarujući na trenutak ideološku i rodno teorijsku pozadinu i stvarne dugoročne ciljeve, ono što stoji u članku 1.A., citiram, zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, ukloniti, progoniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji i to putem više od 40 različitih točaka konvencije”, kazao je Hasanbegović i dodao da su one sve već ugrađene u hrvatsko zakonodavstvo.

“Budući da je stvarna i prikrivena svrha ove konvencije na drugoj strani i da joj je zaštite žena od nasilja smokvin list te sredstvo za ostvarivanje drugih ciljeva i suprotstavljeni su ne samo onome što nazivamo tradicionalnim društvenim vrijednostima i antropologiji, proizašle iz monoteističko i judeokršćanske i islamske baštine, već suprotstavljeni i znanosti, biološkim činjenicama i zdravoj pameti i razumu”, kazao je Hasanbegović.

Kazao je da je drugi razlog za odbacivanje Konvencije, a povezan je sa temeljim svjetonazorskim i vrijednosnim pitanjima na “kojima počiva ne samo hrvatski narod nego i ljudski rod kao takav”. “Nasuprot tim temeljima stoji ono što možemo nazvati rodnom ideologijom ili rodnom teorijom kojom je nadahnuta i ova Konvencija što njezini autori ni ne kriju”, kazao je Hasanbegović i dodao da je temelj te teroije “manipulacija fluidnim i višeznačnim pojmom roda”.


“On postupno treba nadomjestiti biološki spol”, rekao je Hasanbegović te dodao da u toj Konvenciji ima rodne ideologije. “Jasno je da je tom teorijom nadahnuta Istanbulska konvencija”, kazao je Hasanbegović.

Pobijao je i tezu da u Konvenciji nema rodne ideologije zato što se ona u njoj ne spominje. “Totalitarno nadahnut rodnoteorijski duh ove Konvencije vidljiv je upravo iz onoga što se naziva pojašnjujuće izvješće”, rekao je Hasanbegović te je citirao dijelove izvješća.

“Traže se dalekosežne promjene, obveze iz Konvencije temelje se na uvjerenju priređivača nacrta da na postojeće obrazce ponašanja žena i muškaraca utječu predrasude, rodni sterotipi te običaji i tradicije koje treba poništiti, a koji su rodno polarizirani. Dalje, u totalitarnom duhu, od stranaka Konvencije se zahtjeva da poduzmu mjere nužne za promicanje promjena u mentalitetu i stavovima. Treba se utjecati, citiram, na srce i umove pojedinaca koji svojim ponašanje održavaju oblike nasilje koje pokriva ova Konvencija”, kazao je Hasanbegović.

Komentari

loading...