Robert Podolnjak(MOST) za Dnevno: Zbog čega je surađivao na kreiranju referendumskih pitanja inicijative ‘Narod odlučuje’ i tko ugrožava demokratske procese

56

Iako im se spočitavalo pitanje koje se odnosi na zastupnike nacionalnih manjina, argumentirajući kako se manjinama na ovaj način žele uskratiti stečena prava te da nije u skladu s Ustavom, čini se kako ovi argumenti ipak nemaju stvarno uporište.

1) Jeste li za to da se članak 72. Ustava Republike Hrvatske mijenja i glasi:
„Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 120 zastupnika, koji se, na temelju općeg i jednakog biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem. Pripadnici nacionalnih manjina biraju najviše šest zastupnika u Hrvatski sabor.
Zastupnici se u Hrvatski sabor, osim zastupnika nacionalnih manjina, biraju prema sustavu razmjernog predstavništva.
Birač može glasovati za jednu od predloženih lista kandidata i može označiti do tri kandidata koji imaju prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas).
Izabrani kandidati s pojedine liste utvrđuju se isključivo na temelju najvećeg broja preferiranih glasova.
U svakoj izbornoj jedinici u Republici Hrvatskoj bira se najmanje 15 zastupnika. Izborne jedinice ne smiju dijeliti zakonom utvrđena područja Grada Zagreba i županija Republike Hrvatske. Broj zastupničkih mjesta rasporedit će se među izbornim jedinicama na temelju izračuna odnosa broja birača u svakoj izbornoj jedinici i ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju kandidacijske liste koje su na izborima dobile najmanje 4% važećih glasova birača.
Birači na izborima mogu glasovati: na biračkom mjestu, dopisnim ili elektroničkim putem.“
2) Jeste li za to da se iza članka 72. Ustava Republike Hrvatske doda članak 72.a koji glasi:
„Zastupnici nacionalnih manjina odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Hrvatskoga sabora, osim o povjerenju Vladi i donošenju državnog proračuna.“

Pitanja su ovo s kojima na referendum želi izaći inicijativa “Narod odlučuje”, a ako je suditi prema do sad prikupljenim potpisima za referendum – i veliki broj hrvatskih građana.

Iako im se spočitavalo pitanje koje se odnosi na zastupnike nacionalnih manjina, argumentirajući kako se manjinama na ovaj način žele uskratiti stečena prava te da nije u skladu s Ustavom, čini se kako ovi argumenti ipak nemaju stvarno uporište.

Naime, jedan od sukreatora oba referendumska pitanja je Most – ov Robert Podolnjak, profesor ustavnog prava te nositelj predmeta Izborni sustavi i Izborno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ujedno i saborski zastupnik i član saborskog Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav.

“Pitanja su u skladu s Ustavom”, odbacuje prof. Podolnjak kritike pritom dodajući kako je gostovao na brojnim tribinama na kojima je detaljnije i šire obrazlagao referendumska pitanja – kao profesor, a ne u ulozi političara.

Jedna od takvih organizirana je 14. svibnja na Filozofskom fakultetu u organizaciji studenata, a prof. Podolnjak je tada upozorio da je upravo sam izborni sustav najmanipulativnije sredstvo politike, zbog čega ga je potrebno ugraditi u Ustav.

Podolnjak je na spomenutoj tribini još dodao kako u nizu znanstvenih članaka već godinama tvrdi kako temeljna izborna pitanja treba konstitucionalizirati, odnosno staviti ih u Ustav, a ne prepustiti ih zakonodavcu koji je posljednjih desetljeća vrlo često mijenjao izborna pravila i čitav izborni sustav tako da je u hrvatskom slučaju lako govoriti o izbornom inženjeringu i jasnim manipulacijama u hrvatskom zakonodavstvu.

Upravo iz ovih razloga Most – ov saborski zastupnik konzultiran je od strane inicijative “Narod odlučuje”, a kako nam otkriva, kao ustavni stručnjak surađivao je i na prvotnom pokušaju referenduma kojim se u Ustav željelo unijeti načelo preferencijalnog glasovanja.

“S referendumskim inicijativama počeo sam surađivati puno prije političkog angažmana u Most – u”, ističe prof.Podolnjak te dodaje kako mu je bitno da birači sami definiraju svoj stav i kakav izborni sustav žele.

Osvrćući se na tvrdnje o opstrukciji od strane gradonačelnika i načelnika pri prikupljanju potpisa za referendum, prof. Podolnjak ističe kako niti jedan gradonačelnik ili načelnik ne mogu ocjenjivati je li nešto ustavno ili nije.

“Ocjenu o ustavnosti može donijeti samo Ustavni sud, a ponašanje gradonačelnika i načelnika možemo nazvati opstrukcijom demokratskog procesa. Oni za takvo ponašanje nisu imali nikakva zakonska utemeljenja”, zaključuje prof. Robert Podolnjak te dodaje kako su ovi problemi bitno utjecali i na broj prikupljenih potpisa incijative.

 Komentari