Profesor sa zagrebačkog fakulteta objavio preporuke za povratak vježbanju nakon što se preboli korona

en.wikipedia.org

Oni koji su preboljeli koronavirus, mogu se ponovno vraćati i sportu te tjelovježbi. Profesor s Kineziološkog fakulteta, Goran Marković, objavio je preporuke upravo za njih.

“Najnoviji podaci ureda za nacionalnu statistiku Velike Britanije pokazuju kako je prevalencija oboljelih od COVID-19 koji imaju kliničke simptome 5 tjedana čak 20%, a onih koji imaju simptome 12 tjedana, 10%. S druge strane, nedavno objavljena studija, provedena na preko 3700 pacijenata oboljelih od COVID-19 iz 56 zemalja i od kojih 57% nije zatražilo liječničku pomoć, a njih 8% bilo je hospitalizirano, utvrdila je da čak 65% pacijenata još uvijek osjeća simptome 6 mjeseci nakon postavljene dijagnoze. Jedni od simptoma s najvišom prevalencijom kod tih osoba bili su umor (98%) i malaksalost uslijed napora (89%).

U nekoliko je studija utvrđeno da teško oboljeli od COVID-19 imaju dokazane znakove oštećenja srca. Premda je fokus javnosti primarno usmjeren prema najtežim posljedicama ove pandemije – smrtnim slučajevima – izneseni podaci ukazuju kako se značajna pažnja treba usmjeriti i na aktivnu rehabilitaciju velikog broja osoba koje su preboljele COVID-19 bolest.

‘Vjerujem da će i HZJZ objaviti preporuke’

Stoga postoji jasna potreba za definiranje vodiča za postupno uključivanje osoba koje su preboljele COVID-19 bolest u tjelesnu aktivnost i tjelovježbu, uvažavajući moguće komplikacije (napomena: kod od teže oboljelih osoba, može biti potrebna i nadzirana medicinska rehabilitacija). Trenutno ne postoji jasan, na dokazima utemeljen vodič za povratak tjelesnom vježbanju i bavljenju sportom za ovu bolest, ali postoje objavljene preporuke nekolicine strukovnih udruženja i stručnjaka. Za očekivati je da će se te preporuke s vremenom mijenjati.

Kako većina ljudi ne pretražuje niti čita znanstvenu literaturu (ili to čini na prilično “površan” način – nadam se da se oni revniji neće uvrijediti na ovu konstataciju), potrudio sam se analizirati trenutno dostupne preporuke. Izdvojio sam nedavno objavljene preporuke Australazijskog društva liječnika sportske medicine te sam ih upotpunio s dobro poznatim principom progresije u treningu.

Vjerujem da će stručnjaci HZJZ pripremiti i objaviti njihove preporuke, a do tada bi ovaj dijagram mogao pomoći osobama koje su preboljele COVID-19. Preporuke prikazane u tom dokumentu se ne odnose na vrhunske sportaše, premda dijele određene zajedničke elemente”, napisao je u Facebook objavi.

U dijagramu predstavlja tri načina za povratak tjelesnoj aktivnosti, ovisno o riziku i težini simptoma. Prvi tjedan nakon oporavka treba vježbati s 50% opterećenja, drugi sa 60%, treći 70%, a tek četvrti tjedan s 90 do 100% opterećenja prije oboljenja. Svaku fazu treba završiti bez poteškoća prije daljnje progresije, napominje.

POVRATAK SPORTU I TJELOVJEŽBI NAKON SARS-CoV-2 INFEKCIJE

Na zamolbu kolege Orlanda Lopca sam se preko vikenda pozabavio…

Objavljuje Goran MarkovicNedjelja, 17. siječnja 2021.

 

Komentari