Donesena odluka o 50 posto nižoj cijeni testiranja na COVID-19 za sportaše

foto:pexels

S ciljem što veće pomoći sektoru sporta u doba pandemije koronavirusa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) na inicijativu Ministarstva turizma i sporta, donio je u petak odluku o 50 posto nižoj cijeni testiranja na COVID-19 (RT-PCR) u odnosu na cijenu određenu Cjenikom Zavoda za testiranje na SARS-CoV-2 RT-PCR-3 ciljne sekvence.

Odluku o nižoj cijeni testiranja donijelo je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Također, kako bi se još više olakšalo sektoru sporta u financiranju navedenih testova, Ministarstvo turizma i sporta dalo je uputu Hrvatskom olimpijskom odboru za otvaranje posebne stavke u dijelu Javnih potreba u sportu s koje će se sufinancirati testiranje te će odobriti prenamjenu neiskorištenih sredstava za tu svrhu.

Sukladno uputi, o načinu korištenja ove pogodnosti Zdravstvena komisija HOO-a izradit će poseban protokol, kaže se u priopćenju Ministarstva turizma i sporta.


Komentari

loading...