Zagreb.info i Grand Casino Admiral za vas pripremili najromantičnije Valentinovo

Facebook/Grand Casino Admiral

Portal Zagreb.infoGrand Casino Admiral ovog Valentinova za vas imaju posebnu ljubavnu priču.

Dvoje sretnika čije odgovore naš stručni žiri proglasi najboljima uživat će u jednom od dva paketa:

  1. Dvije ulaznice za koncert Crvene jabuke 14.02. s početkom u 21 sat u Grand Casinu Admiral  + boca rose vina
  2. Dvije ulaznice za koncert Crvene jabuke  14.02. s početkom u 21 sat u Grand Casinu Admiral + boca pjenušca

Da bi uživali u bezvremenskim hitovima i vinu ili pjenušcu sve trebate je napisati najkreativniji komentar zašto baš vi zaslužujete povesti voljenu osobu na koncert! 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA:


Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1:

ORGANIZATORI

Organizatori su nagradnog natječaja tvrtke MOTUS d.o.o. sa sjedištem u Tomislavovoj 11, Zagreb; OIB: 56244403555 i INTERIGRE d.o.o. sa sjedištem na Karlovačkoj cesti 36b, Zagreb; OIB: 57930981912 (u daljnjem tekstu: Organizatori)

ČLANAK 2:

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 11. veljače 2020. do 13. veljače 2019. godine u 12:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/DiktiramoRitamGrada/). Svrha je nagradnog natječaja promocija Organizatora na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 3:

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) u daljnjem tekstu: Sudionici.

ČLANAK 4:

VRSTA NAGRADA KOJU UTVRĐUJU ORGANIZATORI

Pobjednici Nagradnog natječaja bit će nagrađeni na temelju odredbi ovih Pravila. Imat ćemo dva dobitnika. Bit će im uručene sljedeće nagrade:

2×2 ulaznice za koncert

Jedna boca Rose vina

Jedna boca Admiral pjenušca

ČLANAK 5:

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Osoba koja želi sudjelovati u Nagradnom natječaju mora u razdoblju trajanja Nagradnog natječaja na Facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/DiktiramoRitamGrada/), u komentaru ispod objave Nagradnog natječaja, napisati zašto baš ona zaslužuje otići na koncert.

Sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju s maksimalno jednim (1) odgovorom na za to predviđenu objavu na zidu (timeline) Facebook stranice Organizatora. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podatci koje pruži pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja u Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

ČLANAK 6:

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnike Nagradnog natječaja birat će žiri Nagradnog natječaja. Dobitnici nagrada bit će objavljeni na službenoj Facebook stranici Zagreb.info (https://www.facebook.com/DiktiramoRitamGrada/) najkasnije jedan dan nakon završetka Nagradnog natječaja u komentaru ispod objave Nagradnog natječaja.

ČLANAK 7:

FOND NAGRADA

Nagrade su 2×2 ulaznice za koncert Crvene jabuke, jedna boca Rose vina te jedna boca Admiral pjenušca.

ČLANAK 8:

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtkama MOTUS d.o.o. i INTERIGRE d.o.o., a ne Facebooku. Facebook je javni prostor i objava fotografija može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na Zagreb.info stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te tvrtke MOTUS d.o.o. i INTERIGRE d.o.o. ne snose odgovornost za njihov sadržaj, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo da, ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Facebook stranici Zagreb.info (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatorima dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

ČLANAK 9:

DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima: Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook.

ČLANAK 10:

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 11:

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 12:

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizatori obrađuju njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju. Organizatori jamče zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Organizatori će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka. Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podatci brisati iz baze osobnih podataka.

ČLANAK 13:

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/DiktiramoRitamGrada/).

Komentari

loading...
-->