BOOKSA: Svjetsko čitanje poezije za Ashrafa Fayadha

Ashraf Fayadh pjesnik je osuđen na smrt u Saudijskoj Arabiji. 

Danas,  14. siječnja 2016. , od 18 do 19:30 sati, održat će se najmanje sto čitanja poezije u trideset zemalja svijeta za pjesnika Ashrafa Fayadha, osuđenog na smrt u Saudijskoj Arabiji. PEN, HDP i Booksa pridružuju se svjetskoj inicijativi Literaturfestivala u Berlinu čitanjem poezije Ashrafa Fayadha na hrvatskom.

Čitat će se i pjesme domaćih pjesnika i pjesnikinja koje su se priključile ovoj akciji, među kojima su Sibila Petlevski, Sonja Manojlović, Sanja Lovrenčić, Branko Čegec, Miroslav Mičanović, Tomislav Domović, Ervin Jahić, Dinko Telećan, Tomica Bajsić, Monika Herceg, Kemal Mujičić Artnam.

Komentari