Okrugli stol udruge Bioteka bavi se temom darovite djece – potencijala koji Hrvatsku može preobraziti u suvremenije društvo

U sklopu projekta PANDA, udruga Bioteka organizirat će okrugli stol posvećen darovitoj djeci pod nazivom “Darovita djeca: potencijal koji može preobraziti Hrvatsku u suvremenije društvo”, koji će se održati u ponedjeljak 20. svibnja u Travel&Technology HUB-u (Gacka 16) s početkom u 10 sati.

Govorit će se o metodama prepoznavanja darovitih učenika, nastavnom sadržaju koji treba odgovarati njihovim potrebama, primjerima iz prakse te o važnosti edukacije učitelja za rad s darovitom djecom.

„Tijekom školovanja daroviti se učenici susreću s brojnim problemima – naše ih društvo ne cijeni dovoljno jer im ne osigurava uvjete kojima bi se potaknuo i podržao njihov daljnji razvoj prema sposobnostima, željama i područjima interesa. Učitelji su u školama preopterećeni administracijom, nastavni je plan prilagođen većini, pa često dolazi do nesklada između posebnih potreba darovitih učenika i samog programa, što može rezultirati lošijim ocjenama, sukobima i manjkom samopouzdanja“, istaknula je Kristina Duvnjak, profesorica biologije i voditeljica programa edukacije u udruzi Bioteka.

Događaj će moderirati novinarka Irena Plejić Premec, a u programu će sudjelovati predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada na području odgoja i obrazovanja darovite djece.

Bioteka je udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, a kroz svoje projekte provodi aktivnosti kojima podiže razinu znanstvene, ekološke i tehnološke pismenosti djece i mladih, doprinoseći kvaliteti izvaninstitucionalnog obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt PANDA inovativni je projekt, koji u sinergiji civilnog, javnog i privatnog sektora provodi edukativne radionice s darovitim osnovnoškolcima te je osmišljen kao nadopuna školskom kurikulumu.

„Poticajna okolina bitna je da potencijalna darovitost djece preraste u izvrsnost u određenom području. Djecu koja pokazuju akademsku, znanstvenu, logičko-matematičku darovitost dobro je uključiti u programe organizacija ili udruga koje su se specijalizirale za rad s njima te koje imaju holistički pristup, odnosno nastoje razvijati sve segmente djetetove osobnosti. Za takvu je djecu važno da se mogu družiti s vršnjacima koje zanima znanost i s njima dijeliti svoja iskustva, biti motivirana za daljnjim razvijanjem svojih sposobnosti, kao i znanstvenog, kritičkog i kreativnog mišljenja, ali i timskog duha te posvećenosti onome što rade“, naglasila je psihologija Kristina Ranogajec Benaković, jedna od sudionika okruglog stola.

Komentari