LJETO U ARHEOLOŠKOM MUZEJU: Sudjelujte na predavanju o Egiptu

Facebook

ŠTO: Ljeto u AMZ: predavanje Igora Uranića: Egiptomani i piramidioti

KADA: utorak 19. srpnja 2016.

GDJE: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Kad su ga optužili da ne dozvoljava razne neobične pokuse na velikoj sfingi i piramidama u Gizi, Zahi Hawass, tada upravitelj spomeničke baštine u Gizi, je uzviknuo: „Vi ste piramidioti!“ Tako je nastao izraz koji u zadnjih dvadesetak godina označava pseudoznastveno istraživanje i tumačenje piramida i drugih tema iz starog Egipta.


No fascinacija starim Egiptom javlja se mnogo prije našeg doba i u mnogo neobičnih oblika – od izrade namještaja i ukopa u stilu starih Egipćana, pa do obnove kulta njihovi bogova. Predavanje je posvećeno egiptomanima i autorima pseudopovijesti sa smiješne i neobične strane i njihovom promišljanju Egipta..

Komentari