Dođite na “Srce ptice” u Europski dom u Zagrebu

Foto: YouTube

Tuga Tarle rođena je u Zagrebu 1947. godine gdje je diplomirala filozofiju i komparativnu književnost na Sveučilištu u Zagrebu.
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje Uvod u sociologiju hrvatskog iseljeništva. Doktorandica
je na interdisciplinarnim humanističkim studijima Sveučilišta u Zadru. Aktivno se bavila plesom
i plesnom pedagogijom te kazališnom i plesnom kritikom i esejistikom. Godine 1989. odlazi u Melbourne gdje
se bavi novinarskim i publicističkim radom objavljujući u hrvatskom iseljeničkom tisku. Kao članica uredništva
časopisa »Matica«1991. objavljuje osvrte i priloge na iseljeničke teme, surađuje na hrvatskom radiju te pokreće
novu političku tribinu u Kulturno informativnom centru»Kamo ideš Hrvatska?« (1992-1995).U vrijeme agresije
na Hrvatsku inicirala je i vodila Zakladu za skrb o djeci žrtvama rata – DORA,veliku humanitarnu mrežu
kumova i dobrotvora od nekoliko tisuća osoba, udruga iz civilnog sektora te lokalnih i stranih organizacija od
kojih jedan dio djeluje u domovini, a drugi u 33 zemlje svijeta (1991-1996.). Pokrenula je i prvi savez lokalnih
humanitarnih organizacija pod nazivom »Hrvatska humanitarna mreža«.
Do 2013. djeluje kao profesionalni diplomat i promotor hrvatske kulture u svijetu (Čile, Španjolska, Australija,
Slovačka).Osnovala je Hrvatsko-španjolsko društvo prijateljstva u Madridu (2001), Diplomatski klub zamjenika
veleposlanika u Bratislavi (2011) te Udrugu OS, društvo za promidžbu hrvatskog kulturnog identiteta (2013).
Između brojnih radova objavila je knjigu eseja Hrvatska – Australija/Novi Zeland, kulturne i vezepovijesne /
Croatia and Australia/New Zealand–Cultural and historical Realtions (2000), knjigu Plesne kritike (2009),
zbirku pripovijedaka Ariadnina nit (2011), roman Moja australska priča: o jednoj iseljeničkoj avanturi, s
izvornim zapisima dijelova pisama i dnevničkih bilježaka Maše Tarle (2016) te knjigu Hrvatski iseljenički
duhopis– ogledi, kritike, pisma i prijedlozi (2013). Sa španjolskog je prevela knjigu Isacia Péreza Fernándeza
Ime, život i avanture “anonimnog osvajača” Vinka Paletina iz Korčule,autora Izvješća o Novoj
Španjolskoj (2018).
Održala je više stotina predavanja te sudjelovala na međunarodnim kongresima i skupovima u zemlji i
inozemstvu. Članica je Organizacijskog odbora I. i II. Hrvatskog iseljeničkoga kongresa, Hrvatskoga
diplomatskog kluba i Društva hrvatskih književnika.
Slikanjem, crtanjem i malom plastikom bavi se povremeno i usput. Izlaže na skupnim (Zagreb i Melbourne) i
samostalnim izložbama (Europski dom Zagreb, 2015. i Muzej Mimara, 2017).

Izložba se otvara sutra, 19. rujna u 19 sati.

Komentari