CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR: Poziv na audicije za dječje zborove

Centar za kulturu i informacije Maksimir poziva na audicije za dječje zborove.

Upisi djece u zborove formirane prema dobi bit će nakon audicija.

KOLOVOZ:

  •  srijeda, 31. kolovoza u 18 sati

RUJAN:

  • ponedjeljak, 12. rujna u 18 sati
  • srijeda, 14. rujna u 18 sati

Upisi djece u zborove formirane prema dobi, od 5 do 15 godina, bit će nakon održanih audicija, a početak programa je u rujnu.

Rad u zboru obuhvaća usvajanje zborske vokalne tehnike i savladavanje glazbene pismenosti. Djeca koja se upišu u zbor, radit će po uzoru  na poznate zborove Beča, Moskve, St. Petersburga te surađivati s renomiranim hrvatskim stručnjacima. Zborovi će djelovati u sklopu glazbenog obrazovnog centra “Umjetnost zborskog pjevanja” koji s radom počinje u jesen u sklopu Centra za kulturu i informacije Maksimir. U sklopu ovog glazbenog centra naglasak će biti na profesionalnoj edukaciji zborskih pjevača i zborskih dirigenata.

Voditeljica zbora je prof. Galina Štavlić, akademska zborska dirigentica.

Više informacija tel: 095 / 722 9234, [email protected]  i na mrežnoj stranici.

Komentari