DONOSIMO PET TAJNI JELAČIĆEVA TRGA: Evo što jednostavno morate znati!

Foto: Facebook

1. Glavni trg nosio naziv Harmica

Glavni zagrebački trg u početku se zvao Harmica, a označava mađarski naziv za ono što je danas svima poznato kao carina. Na tadašnju Harmicu 19. rujna 1866. godine postavljen je kip bana Jelačića te je tada trg nosio današnji naziv.

2. Tko je napravio Jelačićev kip?

Autor kipa Josipa bana Jelačića jest austrijski kipar, Anton Dominik Fernkorn. Rođen je 17. ožujka 1813, a umro 15. studenog 1878. godine u bolnici za umne bolesnike kraj Graza. Fernkorn je nekoliko godina radio u kraljevskim ljevaonicama, a njegova mu je nadarenost omogućila da postane pravi majstor brončane skulpture.

3. Jelačićev konj


Prije priče o promjenama koje su se kroz povijest dogodile na trgu bana Josipa Jelačića, trebate znati zašto konj kojega ban jaše ima samo jednu nogu u zraku. Naime, postoji pravilo koje je usko povezano sa smrću junaka: ako je konju samo jedna noga u zraku, osoba je umrla od rana zadobivenih u borbi, a ukoliko ima obje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Konj sa sve četiri noge na zemlji nosi junaka koji je umro prirodnom smrću.

4. Smjer Jelačićeva kipa

Prvotno je kip bana bio okrenut na suprotnu stranu od danas, to jest prema sjeveru. Spomenuta strana svijeta odabrana je zbog smjera Mađarske u odnosu na Hrvatsku u čast banu Jelalčiću koji je ugušio Mađarsku revoluciju iz 1848. godine.

5. Uklanjenje i vraćanje 

Za vrijeme jugoslavenske vlasti ban Jelačić je proglašen ”slugom stranih interesa” te je 1947. godine njegov kip uklonjen, a trg preimenovan u Trg republike. Pune 43 godine zadržan je potonji naziv te mu je tek 1990. godine vraćeno ime Trg bana Josipa Jelačića. Iste godine održala se prava ceremonija pri vraćanju banova kipa, samo okrenutog prema jugu kako je i danas pozicioniran.

 

Komentari

loading...