‘ZAGREBAČKE PUNKTACIJE’: Hrvatski odgovor na velikosrpsku hegemoniju

Zbog rezolucije, Vlatko Maček je osuđen na tri godine strogog zatvora.

Rezolucija kojom se osuđuje diktatura kralja Aleksandra Karađorđevića i politika srpske hegemonije u Kraljevini Jugoslaviji, u povijesti poznata kao Zagrebačke punktacije, donesena je na tajnom sastanku hrvatskih oporbenih političara u Zagrebu 7. studenog 1932. godine. Rezolucija je bila odgovor na kraljev Oktroirani ustav i nedemokratske izbore iz 1931. godine.

Sastanak je održan na inicijativu Seljačko-demokratske koalicije (SDK), koju su tvorile Hrvatska seljačka stranka i Samostalna demokratska stranka, pod vodstvom Vladka Mačeka i Svetozara Pribčevića. Sastanak je vodio Maček (Pribičević je u međuvremenu uhićen), a priustvovali su mu, između ostalih, Ante Trumbić (federalist iz HSS-a) te Mile Budak (Hrvatska stranka prava). Nakon poduže rasprave postignuta je suglasnost o nužnosti udruživanja opozicijskih snaga iz cijele Kraljevine Jugoslavije radi rušenja diktature i uspostave demokratskog režima. Tekst rezolucije napisao je Ante Trumbić, a sadržavao je šest točaka:

  • 1. narodni suverenitet jedini je izvor vlasti
  • 2. temeljna organizacija sveukupnog života je seljaštvo
  • 3. osuđuje se velikosrpska hegemonija
  • 4. traži se vraćaje na stanje iz 1918. godine t.j. prije donošenja Vidovdanskog ustava
  • 5. traži se uvođenje građansko-demokratskih oblika obnašanja državne vlasti
  • 6. zaključuje se da su prethodne točke temelj na kojem će potpisnici nastaviti svoju akciju.

Iako je u Punktacijama izbjegnut konkretan prijedlog državnog uređenja i preustroja Kraljevine, razabiru se dvije stvari: rješenje hrvatskog pitanja traži se u zajedničkoj državi čije se ustrojstvo mora temeljiti na slobodnoj volji članova isključujući bilo čiju prevlast.

Zagrebačke punktacije dale su snažan poticaj ostalim oporbenim strankama u kritici režima i postale su osnova djelovanja hrvatskih stranaka sve do osnivanja Banovine Hrvatske 1939. godine. Imale su velik odjek i u jugoslavenskoj javnosti te su navele stranke širom Kraljevine da se uključe u borbu protiv Oktroiranog ustava. Po uzoru na Zagrebačke punktacijeuskoro su bile donesene Ljubljanske Sarajevske punktacije te Novosadska rezolucija.

Zbog ove rezolucije i njenog tumačenja stranim novinarima Vlatko Maček je uhićen. Optužen je za razbijanje države te osuđen na tri godine strogog zatvora u Srijemskoj Mitrovici. Za vrijeme Mačekovog tamnovanja HSS je vodio Ante Trumbić.

Komentari