‘VIENAC’: Središnji hrvatski kulturni časopis koji je razvio čitateljski ukus

Na uredničkom mjestu najduže su se zadržali August Šenoa i Vjekoslav Klaić, piše Povijest.hr.

Središnji hrvatski kulturni časopis u drugoj polovici 19. stoljeća – Vienac počeo je izlaziti 25. siječnja 1869. godine.

Izlazio je kao tjednik u nakladi Matice ilirske (od 1874. Matice hrvatske), Dioničke tiskare (1873.–1900.) te ponovo Matice Hrvatske do kraja izlaženja s podnaslovom Zabavi i pouci.

Uređivalo ga je petnaestak urednika od Đure Deželića, preko Ivana Perkovca do Milivoja Dežmana. Na uredničkom mjestu najduže su se zadržali August Šenoa i Vjekoslav Klaić.


Opći književni standard i čitateljski ukus

Objavljivao je raznovrsne književne radove (pjesme, pripovijesti, novele, romane u nastavcima, drame, eseje, putopise, humoreske, memoarske zapise i dr.).

U Viencu su objavljivali svi istaknutiji predstavnici hrvatskog realizma i naturalizma te preteče moderne. Na stranicama časopisa često su se mogli naći i prijevodi iz strane književnosti te studije o inozemnim književnicima.

Urubrici Listak (na početku Sitnice i pošurice) tiskani su feljtoni, književni i kazališni prikazi, članci, osvrti i vijesti o aktualnim književnim i kulturnim zbivanjima.

Vienac je razvijao opći književni standard i čitateljski ukus, a nastupao je protiv književnog, kulturnog i znanstvenog dilentatizma. Do postupnog odumiranja časopisa dolazi nakon što se iscrpila programska koncepcija, a došlo je i do sukoba starih i mladih. Kako je časopis bio i financijski nerentabilan konačno je ugašen 1903. godine.

Komentari