Rimski car Julijan poginuo nakon invazije na Perzijsko Carstvo – 363.

Komentari