Prije točno 25 godina uvedena kuna: Koliko znate o hrvatskoj valuti?

Dana 30. svibnja 1994. službeno je uvedena kuna kao nova valuta Republike Hrvatske, čime je zamijenjen dotadašnji hrvatski dinar (HRD). Podsjetimo, hrvatski dinar bio je u upotrebi od 1991. godine,kada je zamijenio jugoslavenski dinar. Nije imao kovanice, a sve su novčanice na prednjoj strani imale lik Ruđera Boškovića.

Duže se vrijeme vodila rasprava kako bi se trebala zvati nova hrvatska valuta. Glavni prijedlozi bili su kuna i kruna, pri čemu su se neki imenu kuna protivili zbog podsjećanja na novčanu jedinicu NDH. Ipak, Sabor je odlučio da će se nova valuta zvati kuna i da će sadržavati 100 lipa. Iste godine održan je natječaj za dizajniranje nove novčanice.

U obrazloženju odabira imena naglasilo se na povijesnu ulogu kunina krzna u hrvatskoj monetarnoj povijesti. Naime, kunino krzno nekada je služilo kao sredstvo plaćanja poreza koji se nazivao kunovina ili maturina. Nadalje, lik kune nalazio se i na srednjovjekovnomhrvatskom kovanom novcu zvanom banovac, a trebala je biti i službena valuta Banovine Hrvatske.

Moderne kovanice dizajnirao je Kuzma Kovačić, a novčanice Miroslav Šutej i Vilko Žiljak. Kovničke matrice izrađene su u njemačkoj državnoj kovnici u Stuttgartu, a kasnije u britanskom Royal Mintu. Naprotiv, novčanice kuna tiskane su u njemačkoj tiskari Giesecke & Devrient, koja je u to vrijeme izrađivala i njemačke marke. Zanimljivo je da su u istoj tiskari za vrijeme Drugog svjetskog rata tiskane i novčanice kuna Nezavisne Države Hrvatske.


Komentari

loading...