Povjesničar, svećenik i prvi rektor zagrebačkog sveučilišta

Bavio se istraživanjem hrvatske povijesti te prikupljao i objavljivao izvornu povijesnu građu, piše Povijest.hr.

Matija Mesić – povjesničar i svećenik koji je bio prvi rektor zagrebačkog sveučilišta, rođen je 19. veljače 1826. godine. Rodio se u Brodu na Savi (nekadašnji naziv za Slavonski Brod). Školovao se u Zagrebu, Pragu i Beču završivši bogosloviju, povijest i zemljopis.

Godine 1849. se zaredio, potom predavao na zagrebačkoj gimnaziji, od 1871. je profesor povijesti na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu, a zatim je bio i na čelu te akademije. Kad je 1874. ustrojeno moderno zagrebačko Sveučilište, Mesić je postao profesor povijesti na njemu, ali i prvi rektor te institucije. Imao je značajnu ulogu i u samom procesu osnivanja tog sveučilišta.

Bavio se istraživanjem hrvatske povijesti, a također je prikupljao i objavljivao izvornu povijesnu građu, što je bila vrlo važna djelatnost za razvoj hrvatske historiografije. Od povijesnih djela Matije Mesića spomenimo Život Nikole Zrinjskoga, sigetskoga junaka, Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. te Hrvati na izmaku 15. i na početku 16. vieka. S Kukuljevićem Sakcinskim sudjelovao u izdavanju zbirke dokumenata Acta Croatica Listine hrvatske.


Sudjelovao je u radu Hrvatskoga sabora (1861., 1875.–78.), bio je predsjednik Matice ilirske te redovni član JAZU.

Matija Mesić umro je u Zagrebu 1878. godine

Komentari