Na današnji dan sljemenska žičara prestaje voziti

WIKI

Žičara je bila u funkciji sve do službenog zatvaranja 1. srpnja 2007. godine, nakon kvara na elektromotoru za koji je procijenjeno da je neisplativ za saniranje.

Imala je kabine za 4 osobe te prijevozni kapacitet u 1 satu od 450 osoba u jednom smjeru. Brzina žičare bila je 3 m/s, tako da je vozno vrijeme iznosilo 23 minute. U tijeku su radovi na izgradnji nove žičare koja bi svojim kapacitetima i brzinom trebala skratiti vrijeme putovanja, a kretala bi se po trasi stare žičare.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Žičara je bila u funkciji prijevoza izletnika i rekreativaca na vrh Medvednice. Žičara je imala prometnu dužinu od 4017 m, a visinska razlika perona donje i gornje stanice bila je 670 m (donja postaja na 330 metara, a gornja na 1000 metara nadmorske visine). Pogon se nalazio na gornjoj postaji i imao je snagu od 2×92 kW. Po dužini trase od 4 km s jednim pogonom sljemenska je žičara bila najduže postrojenje svoje vrste u Europi. Imala je 13 stupova, visine od 7 do 40 m. Najveći raspon bio je 606 m, a najveća visina kabine žičare od tla bila je 65 m. Na stupovima je bilo ovješeno nosivo uže promjera 36 mm, te vučno uže promjera 26 mm. Žičara je imala 90 kabina za četiri osobe. Brzina vožnje bila je 3 m/s, a vožnja je trajala 23 minute. [/box]

Umjesto žičare danas na vrh Medvednice vozi autobus linije sa okretišta Mihaljevac.

>>>Počinje uklanjanje stare žičare i čišćenje koridora za novu, pogledajte koliko će koštati

Komentari